Gezonde omgeving

Gezonde Sportkantine

Het Mulier Instituut onderzoekt sinds 2010 de gezonde sportkantine.

In 2010, 2014, 2017 en 2023 hebben we via het verenigingspanel van het Mulier Instituut onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken ten aanzien van gezonde producten in het assortiment van sportkantines. Hierbij hebben we ook het rook- en alcoholbeleid bij sportverenigingen onderzocht.

Tussen 2010 en 2017 is een voorzichtige ontwikkeling (in vraag en voornemens) te zien naar gezondere verenigingskantines. In 2023 bleek dat alcoholvrije drank in opkomst is in de sportkantine, maar bestuurders vonden de omzet uit alcohol onverminderd onmisbaar.

Lees meer in het meest recente factsheet (monitor 2023) ‘Alcoholvrij aanbod in de sportkantine als onderdeel van het stimuleren van een gezonde sportomgeving’.

In opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht monitort het Mulier Instituut sinds 2017 ook de vorderingen op het gebied van gezond aanbod bij specifiek de Team:Fit-verenigingen. Dit zijn verenigingen die onder begeleiding van een adviseur aan de slag gaan met het creëren van een gezondere sportkantine. Zie hier voor het meest recente rapport.

Gezonde School(omgeving)

Naast onderzoek bij sportverenigingen, onderzoekt het MI ook de Gezonde omgeving op scholen. In 2016 is bij scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onderzoek gedaan naar rookvrije schoolterreinen. Dit onderzoek is in 2019 herhaald. Klik hier voor de meest recente rapportage rookvrije schoolterreinen en de infographic.

Sport en bewegen in en op school is onder andere belangrijk om de gezondheid van kinderen te bevorderen. De effecten van sport en bewegen op school zijn door het Mulier Instituut met een uitgebreid literatuuronderzoek in kaart gebracht. Daarnaast onderzoekt het Mulier Instituut diverse sportstimuleringsprogramma’s die op school worden aangeboden, bijvoorbeeld The Daily Mile, op effecten en op het proces. Op basis van de evaluatie kunnen opbrengsten worden aangetoond en kunnen de programma’s verder worden ontwikkeld.

Enkele voorbeelden van onderzoeken en publicaties:

Klik hier voor de rapportage over de effecten van sport en bewegen op de basisschool.

Klik hier voor de rapportage over de impact van The Daily Mile (2017) en hier voor het rapport over de bekendheid, wijze van uitvoering en ervaren effecten bij The Daily Mile-scholen.

In 2018-2019 onderzoekt het Mulier Instituut de effecten van The Daily Mile op onder andere uithoudingsvermogen van kinderen. Resultaten worden in het najaar van 2019 verwacht.

Klik hier voor de rapportage van de evaluatie bij scholen betreffende gezondheidsbevordering op school: wensen en prioriteiten van scholen

Uitgelicht

Een derde van de verenigingskantines is gezonder geworden

Een derde van de verenigingen (32%) geeft aan dat het aanbod in hun eigen verenigingskantine het afgelopen jaar gezonder is geworden. Bij verenigingen die van een kantine of horeca bij de sportaccommodatie gebruikmaken en geen eigen verenigingskantine hebben is dat 11 procent.

 

Uitgelicht

Alle schoolterreinen geheel rookvrij in 2020 nog niet in zicht

Op dit moment heeft het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een klein deel van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%) een geheel rookvrij schoolterrein. Volgens een amendement op de Tabakswet moeten per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn, maar niet alle schoolleiders blijken dit van plan te zijn. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere het niet willen opleggen van een rookverbod aan het personeel, en de verwachting dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken, waardoor de school geen toezicht meer kan houden.