Gezonde omgeving

Gezonde Sportkantine

Het Mulier Instituut heeft in 2011 en 2014 op verzoek van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken ten aanzien van gezonde producten in het assortiment van sportkantines. Geconcludeerd wordt dat er een voorzichtige ontwikkeling (in vraag en voornemens) is naar meer gezonde verenigingskantines. Resultaten laten zien dat het assortiment in de sportkantine in de afgelopen jaren niet ‘gezonder’ is geworden.

Klik hier voor het factsheet ‘gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol’.

Via het verenigingspanel van het Mulier Instituut worden de ontwikkelingen in de afgelopen jaren bij sportverenigingen ten aanzien van het (gezonde) assortiment, het rookbeleid en het schenken van alcohol gemonitord. In 2017 bleek dat sportverenigingen naar eigen zeggen gezond gedrag met behulp van hun alcohol- en/of rookbeleid stimuleren en aangaven hier ook veelvuldig op te handhaven. Toch is het aanbod in de sportkantine volgens verenigingen nog voornamelijk ongezond, hoewel verenigingen hier wel iets aan zouden willen veranderen.

Klik hier voor het factsheet Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol 2017.

In opdracht van Jongeren op Gezond Gewicht monitort het Mulier Instituut sinds 2017 ook de vorderingen op het gebied van gezond aanbod bij specifiek de Team:Fit verenigingen.

Gezonde School(omgeving)

Naast onderzoek op sportverenigingen, voert het MI ook onderzoek uit op scholen naar de Gezonde omgeving. In 2016 is bij scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onderzoek gedaan naar rookvrije schoolterreinen. Dit onderzoek wordt in 2018 nogmaals herhaald.

Klik hier voor de rapportage rookvrije schoolterreinen 2016.

Sport en bewegen in en op school is belangrijk om de gezondheid van kinderen te bevorderen. De effecten van sport en bewegen op school zijn door het Mulier Instituut in kaart gebracht door een uitgebreid literatuuronderzoek. Daarnaast onderzoekt het Mulier Instituut diverse sportstimuleringsprogramma’s die op school worden aangeboden op effecten en op het proces. Op basis van de evaluatie kunnen opbrengsten worden aangetoond en kunnen de programma’s verder worden ontwikkeld.

Enkele voorbeelden van onderzoeken en publicaties:

Klik hier voor de rapportage over de effecten van sport en bewegen op de basisschool

Klik hier voor de rapportage over de impact van The Daily Mile

Klik hier voor de rapportage van de evaluatie bij scholen betreffende gezondheidsbevordering op school: wensen en prioriteiten van scholen.

Uitgelicht

Een derde van de verenigingskantines is gezonder geworden

Een derde van de verenigingen (32%) geeft aan dat het aanbod in hun eigen verenigingskantine het afgelopen jaar gezonder is geworden. Bij verenigingen die van een kantine of horeca bij de sportaccommodatie gebruikmaken en geen eigen verenigingskantine hebben is dat 11 procent.

 

Uitgelicht

Aantal rookvrije schoolpleinen stabiel

Op ruim drie kwart van de scholen in het primair onderwijs, ruim de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs en vier procent van de mbo-scholen is het schoolplein geheel rookvrij. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in 2016, in opdracht van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Vergeleken met de situatie in 2015 zijn nauwelijks veranderingen op te merken.