Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

The Daily Mile

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
15 p. fig.
documenten:

The Daily Mile

samenvatting:

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werkt aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, waaronder de schoolomgeving. JOGG promoot hiervoor onder andere The Daily Mile: een erkende interventie om het uithoudingsvermogen van leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 te vergroten. Kinderen op scholen die aan The Daily Mile deelnemen rennen minimaal drie keer per week gedurende vijftien minuten buiten een rondje.

Jongeren Op Gezond Gewicht heeft het Mulier Instituut gevraagd een onderzoek onder schoolleiders in het primair onderwijs uit te voeren. Het doel van het onderzoek is om de bekendheid, het bereik, wijze van uitvoering, ervaren effecten van en overwegingen tot deelname aan The Daily Mile volgens schoolleiders in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek zijn data verzameld door middel van een online vragenlijst onder schoolleiders in het primair onderwijs. In totaal hebben 400 schoolleiders de vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • de bekendheid van The Daily Mile neemt steeds verder toe. In 2018 is 81% van de schoolleiders bekend met het beweeginitiatief;
  • een op de tien scholen doet mee aan The Daily Mile;
  • de deelnemende scholen ervaren bijna allemaal positieve effecten van The Daily Mile. De klas is rustiger, waardoor beter geleerd kan worden (81%), gevolgd door een betere concentratie (61%) en toenemende fitheid/gezondheid (45%). deelnemen;
  • onvoldoende draagvlak en een gebrek aan tijd zijn de meest genoemde redenen om te stoppen met The Daily Mile.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-614
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?