Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Meer zicht op verdrinkingen

auteur(s):
Collard, D.C.M., Floor, C.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
38 p. bijl.
documenten:

Meer zicht op verdrinkingen : verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen

samenvatting:

Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit deelproject over verdrinking heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de beschikbare data over verdrinkingen in Nederland en de bijbehorende risicofactoren en preventie. Op basis van het onderzoek doet het Mulier Instituut enkele aanbevelingen. Ten eerste is het nodig om een completer overzicht te krijgen van verdrinkingen in Nederland. Daartoe is het van belang data van verschillende organisaties te verdiepen en mogelijk te bundelen om analyses van het aantal en oorzaken van verdrinkingen in Nederland uit te voeren. Vanuit de verdiepende analyse is het wellicht mogelijk om meer zicht te krijgen op risicoprofielen van drenkelingen. Ten tweede beveelt het Mulier Instituut aan om meer inzicht te krijgen in verdrinkingen met en zonder dodelijke afloop in zwembaden. Hierdoor wordt bekend hoe groot het probleem van verdrinkingen in zwembaden is en wat de risicofactoren zijn. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om verdrinkingen in de toekomst te voorkomen. Ten derde beveelt het Mulier Instituut aan dat er continu samenwerking en afstemming tussen experts is om de registratie van verdrinkingen te verbeteren en om ervaringen uit te wisselen. Ten slotte is de aanbeveling van het Mulier Instituut om op basis van de kennis die in dit onderzoek en in vervolgonderzoeken wordt verkregen een ‘water safety plan’ op te stellen. De WHO adviseert overheden een dergelijk plan in werking te stellen om verdrinkingen te verminderen. In een dergelijk plan wordt op basis van zeven stappen bepaald waar de problemen zich bevinden, welke partijen betrokken zijn en welke stappen gezet moeten worden om verdrinking te verminderen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEZO-TB-0014
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-540
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl