Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016

auteur(s):
Collard, D.C.M., Scholten, V., Reijgersberg, N., Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
102 p. bijl.
documenten:

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016

samenvatting:

Dit is de tweede Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht. In deze monitor kijken de onderzoekers terug op de activiteiten en prestaties van Jongeren op Gezond Gewicht in 2016. Voor de monitor is gebruikgemaakt van gegevens van Jongeren Op Gezond Gewicht, enquêtes onder de ‘JOGG-regisseurs’ en gegevens van derden zoals het CBS. Verder zijn ten behoeve van deze monitor negen experts geïnterviewd en is een expertmeeting belegd. In 2016 is het bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht verder toegenomen. Meer gemeenten werken met de JOGG-aanpak, meer verenigingen en scholen zetten zich in voor gezondere kantines, en meer partners hebben zich bij de organisatie aangesloten. De doelstelling om één miljoen kinderen te bereiken, komt daarmee in zicht. Voor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt daarmee de vraag actueel wat er verder benodigd is om veranderingen in het gezondheidsgedrag en het gewicht van kinderen te realiseren en wat daarin de rol en betekenis is van Jongeren Op Gezond Gewicht, naast die van andere partijen en organisaties die op dit front actief zijn.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-449
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl