Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Doortrappen

auteur(s):
Balk, L., Lindert, C. van, Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
40 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Doortrappen. Eindrapport vooronderzoek

samenvatting:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft samen met ouderen, professionals en lokale partners een vernieuwende aanpak ontwikkeld, genaamd Doortrappen.

Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Het programma wil ouderen bewust maken van het onderwerp fietsveiligheid door het thema bespreekbaar te maken op plekken waar ouderen al zijn en hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag.

Het programma wordt inmiddels op verschillende plaatsen in het land ingezet. De ambitie is het programma Doortrappen verder te laten groeien, zowel inhoudelijk (wat werkt goed) als in omvang (deelname van meer provincies en gemeenten) en om meer bekendheid te genereren onder professionals en consumenten.

Het ministerie van I&W en het landelijke programmabureau Doortrappen hebben daarom behoefte aan inzicht in de voortgang en de resultaten van Doortrappen, de wijze waarop dit nu en in de toekomst kan worden gemeten en de manier waarop de daaruit verkregen kennis (direct) kan bijdragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van Doortrappen.

Het Mulier Instituut voert in opdracht van het ministerie van I&W tussen 2019 en 2021 een monitor en actie ondersteunende evaluatie uit van Doortrappen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
OUDE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-661
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl