Procesevaluatie en ondersteuning theoretische onderbouwing Natuursprong

Natuursprong draagt ertoe bij dat kinderen structureel vaker buiten spelen (in de natuur). Het programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Het gaat met name om kinderen die de weg naar de natuur niet zelf weten te vinden. Specifiek is de interventie gericht op kinderen uit grote steden en kinderen met een migranten achtergrond. Het Huis voor Beweging is interventie-eigenaar van Natuursprong en heeft het Mulier instituut opdracht gegeven om een procesevaluatie uit te voeren en te ondersteunen bij het schrijven van een theoretische onderbouwing van de interventie.

Er wordt met behulp van vragenlijsten en interviews een evaluatie gedaan naar wat het bereik van de interventie Natuursprong is, hoe de praktische toepasbaarheid van de interventie door professionals wordt beoordeeld, wat de succesfactoren en verbeterpunten zijn en hoe tevreden professionals en de einddoelgroep over de interventie zijn. Daarnaast ondersteunt het Mulier Instituut het Huis voor Beweging met de ‘theoretische onderbouwing’ van de interventie Natuursprong.