Monitoring en evaluatie Jongeren op Gezond Gewicht

De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht wil bijdragen aan een gezonde omgeving en gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Het Mulier instituut voert voor Jongeren op Gezond Gewicht de volgende activiteiten uit:

  • Jaarlijkse monitor Jongeren op Gezond Gewicht

Het MI rapporteert in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de werkzaamheden en vorderingen van Jongeren op Gezond Gewicht. In de rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Op 14 februari 2017 is het tweede monitor rapport over Jongeren op Gezond Gewicht gepubliceerd.

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier om het factsheet over het rapport te downloaden (pdf).

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015 te downloaden (pdf).

  • Expertfunctie Monitoring en Evaluatie JOGG-gemeenten

Jongeren op Gezond Gewicht ondersteunt 100 gemeenten die volgens de JOGG-aanpak werken. Jongeren op Gezond Gewicht wil een impuls geven aan de lokale monitoring en evaluatie door de inzet van ‘M&E’-experts die als doel hebben om gemeenten in hun ‘M&E’ trajecten te ondersteunen. Het Mulier Instituut vervult zijn rol als expert door gemeenten advies te geven over de invulling van monitoring en evaluatie die aansluit op de aanpak voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

  • Advies en ondersteuning Monitor en Evaluatie Jongeren Op Gezond Gewicht

Het MI ondersteunt Jongeren op Gezond Gewicht verder bij de doorontwikkeling en versterking van de M&E pijler. De samenwerking is gericht op ondersteuning van monitoring en evaluatie door het verder verbeteren van registraties en de (door)ontwikkeling van tools ten behoeve van de lokale evaluaties is JOGG-gemeenten.

  • Gezonde Sportkantine: vergelijking 2011 en 2014

Het MI heeft in 2011 op verzoek van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken ten aanzien van gezonde producten in het assortiment van sportkantines. Daaruit bleek dat over het algemeen meer ‘minder gezonde’ dan ‘gezonde’ producten in de sportkantines van sportverenigingen werden aangeboden. In 2014 is het onderzoek uit 2011 door het MI herhaald. Geconcludeerd wordt dat een voorzichtige ontwikkeling (in vraag en voornemens) naar meer gezonde verenigingskantines is. Resultaten laten zien dat het assortiment in de sportkantine in de afgelopen jaren niet ‘gezonder’ is geworden. Jongeren op Gezond Gewicht heeft het voornemen om het onderzoek te herhalen om de vorderingen te blijven volgen.

Klik hier voor de publicatie ‘Gezonde Sportkantine: Meting 2014’

Daarnaast monitort Jongeren op Gezond Gewicht specifiek de sportverenigingen die al een ‘gezonde kantine’ hebben. Het Mulier Instituut speelt hierbij een rol bij het ontwikkelen van de vragenlijsten en analyseren van gegevens.

Klik hier voor de publicatie ‘De start van de gezonde sportkantine. Uitkomsten 0-meting GSK’

Klik hier voor de publicatie ‘Eén jaar gezonde sportkantine. Uitkomsten 1-meting GSK’