Kennisplatform Bewegen op recept

Met behulp van de Kennisvoucher Positieve gezondheid – gefinancierd door ZonMw – wordt de ontwikkelde praktijkkennis rond Bewegen op recept, en rond verwante aanpakken waarbij sport en zorg worden verbonden, gebundeld op een Kennisdag en een kennisplatform. Bewegen op recept is een sport- en beweeginterventie die ingezet wordt door huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten om specifieke doelgroepen, zoals mensen met een chronische aandoening, te stimuleren meer te gaan sporten en bewegen. Hiermee wordt ingezet op het bevorderen van positieve gezondheid bij de doelgroep. Het doel van de Kennisdag en het platform is om kennis te bundelen en in debat te brengen, te leren van elkaars ervaringen, te komen tot praktische handvatten voor de uitvoering en te komen tot manieren om de effecten van de aanpak op positieve gezondheid te monitoren.

Het Mulier instituut ontwikkelt in samenwerking met SportID Nieuwegein en Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein de toolbox, de inhoud van het kennisplatform en de Kennisdag.

Klik hier voor informatie over de Landelijke Kennisdag Bewegen Op Recept, gehouden op 5 september 2017 in Nieuwegein.