Sport en corona

Sport en corona

Halverwege maart 2020 werd een groot deel van de sportsector geheel stilgelegd en werd mensen gevraagd om ‘zoveel als mogelijk’ thuis te blijven om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sindsdien heeft de sportsector te maken gehad met verschillende beperkende maatregelen, die soms werden versoepeld en dan weer werden aangescherpt. De maatregelen varieerden in sterkte van alleen de anderhalvemeterregel tot een volledige lockdown. De laatste volledige lockdown, waarbij de sport haar deuren volledig gesloten moest houden, duurde tot begin 2022. Inmiddels zijn alle maatregelen ingetrokken en kan weer ‘gewoon’ worden gesport.

De gevolgen van de coronacrisis voor de sport waren groot en verstrekkend, en sommige gevolgen ijlen na. Om adequaat te kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis was het noodzakelijk goed zicht te hebben op wat er precies gebeurde. Verder blijft het zaak alert te blijven op na-ijlende effecten en mogelijke heroplevingen van het coronavirus.

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij ging de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF, gemeenten).

Begin juli 2020 is de eerste monitor Sport en corona verschenen, eind november 2020 de tweede monitor Sport en corona, juni 2021 de derde monitor Sport en corona, november 2021 de vierde monitor Sport en corona en november 2022 de vijfde monitor Sport en corona. Deze rapportages zijn overzichtsstudies, waarin de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector zijn gevolgd.

Deelname en gezondheid

De monitor schetst de veranderingen in het sport- en beweeggedrag van volwassenen en kinderen naar diverse andere achtergrondkenmerken. Daarnaast is er in dit hoofdstuk aandacht voor de gezondheidseffecten van de coronamaatregelen.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Deelname en gezondheid’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Deelname en gezondheid’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Sportverenigingen

De coronamaatregelen hebben de verenigingssport herhaaldelijk vrijwel geheel lamgelegd. De monitor gaat in op de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen. In het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ komen onder andere de gevolgen voor verenigingsactiviteiten, ledenontwikkeling en -binding, financiële huishouding, overlevingsstrategieën, het gebruik van ondersteuningsmaatregelen en de veerkracht van verenigingen aan bod.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’  uit de eerste monitor apart te downloaden.

Sportondernemers

De veerkracht van sportondernemers is de afgelopen twee jaar zwaar op de proef gesteld. Vanwege de coronamaatregelen moest de dienstverlening lange tijd worden gestaakt, met als gevolg omzet- en inkomensverlies voor veel sportondernemers.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Ongeorganiseerde sport

De eerste twee edities van de monitor bevatten ook een hoofdstuk over beleidsmatige veranderingen in de openstelling van sportparken voor recreatief gebruik, speeltuinen, sportstimulering en de financiële gevolgen voor de ongeorganiseerde sport.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

De Nederlandse topsport

Het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ gaat over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de topsporters en hun begeleiding en de financiële gevolgen voor de topsport.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Sportevenementen

Als het coronavirus niet had rondgewaard, had de zomer van 2020 een ‘sportzomer’ kunnen zijn. De inkomstenderving in de sportevenementensector was relatief groot en acuut. In het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ worden de veranderingen in vraag en aanbod van sportevenementen en de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Ondersteuningsstructuur

Nederland kent een gediversifieerde ondersteuningsstructuur voor de sport, met verschillende organisaties voor verschillende segmenten van het sportsysteem. Deze organisaties speelden een cruciale rol in de uitvoering van zowel de coronamaatregelen als de steunmaatregelen. In het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ondersteuningsstructuur van de Nederlandse sport inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Financiële gevolgen voor de sportsector

Het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector’ maakt de financiële gevolgen voor de Nederlandse sport inzichtelijk.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de vijfde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Monitoring Sport en corona in 2023

Vooralsnog is de vijfde Monitor Sport en corona van november 2022 de laatste geweest, in de veronderstelling (en hoop) dat de verspreiding en ziektelast van het coronavirus beheersbaar blijven en geen nieuwe verstrekkende maatregelen nodig zijn. In 2023 blijft het Mulier Instituut alert op oplevingen van het coronavirus en eventueel toch weer invoeren van maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Verder blijft het Mulier Instituut aandacht hebben voor na-ijleffecten en nieuwe bedreigingen voor de sportsector, zoals wegblijvende leden/klanten, de tekorten op de arbeidsmarkt, en de ontwikkeling van de energieprijzen en de inflatie. Naar verwachting leidt dit in 2023 tot diverse onderwerpspecifieke publicaties en een overzichtsstudie (‘Monitor Nationaal sportbeleid 2023’) in november 2023.

 

Publicaties