Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid

auteur(s):
Ruikes, D., Eldert, P. van, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
19 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid: de (verwachte) ontwikkeling van de sportuitgaven in 2020, 2021 en 2022 volgens de lokale sportambtenaar

samenvatting:

In 2020 en 2021 hebben maar heel weinig gemeenten bezuinigd op sport. Ook in 2022 verwacht slechts een enkele gemeente hierop te bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportambtenaren. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Vaker extra geld naar sport dan bezuinigingen
Een kwart van de gemeenten heeft in 2020 meer uitgegeven aan sport. Over 2021 gaf ruim een derde van de gemeenten dit aan. Slechts 5 procent van de gemeenten bezuinigde in 2020 op sport, en in 2021 zelfs geen enkele.

Ook in 2022 verwacht maar een heel klein deel van de gemeenten te bezuinigen op sport. De meeste verwachten geen noemenswaardige veranderingen in de uitgaven. Ruim een kwart denkt meer uit te gaan geven aan sport.

Vaakst bezuinigd op evenementen
Gemeenten die in 2020 of 2021 wel hebben bezuinigd deden dit voornamelijk op het beleidsthema evenementen. De meeste evenementen konden vanwege de coronamaatregelen dan ook niet of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Ook in 2022 verwachten gemeenten het vaakst te bezuinigingen op evenementen.

Daarnaast zijn vaak geplande beleidstrajecten uitgesteld. Geplande aanpassingen in de tarieven voor sportaccommodaties zijn bijvoorbeeld in de helft van de gevallen nog niet doorgegaan.

Extra geld vooral naar accommodaties en sportstimulering
I
n 2020 en 2021 gaven gemeenten het vaakst meer geld uit aan trajecten voor sportstimulering. Ook hebben veel gemeenten geïnvesteerd in sportaccommodaties. Bijvoorbeeld in verduurzaming, onderhoud, renovatie en aanleg van sportaccommodaties of sport- en beweegplekken in de openbare ruimte.

In 2022 verwachten gemeenten met name extra uitgaven aan diezelfde twee onderwerpen en aan ondersteuning voor sportverenigingen.

Vragenlijst onder gemeenteambtenaren sport
Eind 2021 en begin 2022 is een vragenlijst uitgezet onder sportambtenaren van alle gemeenten. Daarin stonden vragen over de ontwikkelingen in de sportuitgaven in 2020 en 2021, ook op de onderliggende beleidsthema’s, en over redenen voor en gevolgen van deze ontwikkelingen. Daarnaast is gevraagd naar de verwachtingen voor 2022.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-828
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl