Daniëlle Ruikes

Als sociaal planoloog en demograaf houdt Daniëlle zich voornamelijk bezig met capaciteitsstudies en de sportieve openbare ruimte. Daarbij is ze geïnteresseerd in de ruimtelijke kant van het sport- en beweegbeleid.

Ze voerde diverse capaciteitsstudies uit voor onder andere de gemeenten Heerhugowaard, Leiden en Utrecht. Hierbij verricht Daniëlle verschillende ruimtelijke (GIS-)analyses die in beeld brengen hoeveel ruimte er nodig is voor sport en hoe het (gemeentelijk) sportbeleid beter en efficiënter kan . Daarnaast is ze geïnteresseerd in de relatie tussen de leefomgeving en (sportief) bewegen en hoe aanpassingen in de (fysieke) openbare ruimte kunnen bijdragen aan een meer beweegvriendelijke omgeving.

Deze interesses komen onder andere samen in het Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur, waarin jaarlijks een overzicht wordt gegeven van de inspanningen en opbrengsten binnen het thema duurzame sportinfrastructuur van het Nationaal Sportakkoord.

Publicaties

Meer publicaties