Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor georganiseerde sport in Enschede (intern rapport)

auteur(s):
Ruikes, D., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
49 p. bijl. fig. tab.
samenvatting:

De gemeente Enschede heeft behoefte aan inzichten in het benodigde aantal sportaccommodaties, vanaf 2022 tot 2040.

In deze rapportage wordt de behoefte vanuit de georganiseerde sport en het bewegingsonderwijs aan binnen- en buitensportaccommodaties in beeld gebracht. Het Mulier instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen, prognoses en trends beschreven die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld. In hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting, conclusie en aanbevelingen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1005
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl