Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Goes

auteur(s):
Ruikes, D., Aarnink, A., Meulenbroeks, N.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
57 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Ruimte voor sport in Goes: inzichten voor nieuw sportaccommodatiebeleid

samenvatting:

De gemeente Goes wil inzichten in de sportaccommodatiebehoefte van haar inwoners. Zij heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar de verhouding tussen het aanbod en de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties in haar gemeente en de ervaren knelpunten in beeld te brengen.

De volgende onderzoeksvragen zijn aan bod gekomen:

 • Hoe verhoudt het huidige (2023) aanbod zich tot de huidige en toekomstige (2030 en 2040) behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Goes?
  • Wat is het aanbod?
  • Wat is de actuele (2023) en toekomstige normatieve behoefte (2030 en 2040)?
  • Wat is het huidige sportief gebruik?
  • Hoe beoordelen sportverenigingen en -groepen het gebruik en welke wensen hebben zij?
  • Hoe beoordelen de exploitanten het aanbod?

Goes wordt in dit onderzoek vergeleken met de volgende referentiecijfers:

 • het landelijke gemiddelde (Nederland);
 • het gemiddelde van de VSG-regio (provincie) Zeeland;
 • het gemiddelde van referentiegemeenten die vergelijkbaar zijn met Goes op basis van stedelijkheid en bevolkingsomvang.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de beleidscontext, ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn voor sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties. Hoofdstuk 5 vormt het afsluitende hoofdstuk, waarin de onderzoeker alle resultaten hebben samengebracht.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1070
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl