Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoefte sportaccommodaties gemeente Haarlemmermeer (intern rapport)

auteur(s):
Ruikes, D., Aarnink, A., Hollander, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
82 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

Dit onderzoek geeft inzicht in hoe het huidig aanbod (2023) van binnen-, buitensportaccommodaties en overdekte zwembaden zich verhoudt tot de toekomstige (2030, 2040 en 2050) behoefte aan deze voorzieningen in de gemeente Haarlemmermeer.

Het Mulier Instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de beleidscontext, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld en in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties. In hoofdstuk 5 komen de overdekte zwembaden ter sprake. Hoofdstuk 6 vormt het afsluitende hoofdstuk, waarin alle resultaten worden samengebracht en aanbevelingen meegegeven.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1071
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl