Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking

auteur(s):
Jonge, M. de, Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking, factsheet 2020/36

samenvatting:

De meerderheid van de actieve mensen met een beperking of chronische aandoening is in tijden van corona minder gaan sporten en bewegen. Ook ervaren actieve mensen met een beperking of chronische aandoening de gevolgen van de coronamaatregelen op hun sport- en beweeggedrag vooral als negatief.

Dit blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut die via sociale media is uitgezet onder (naasten van) mensen met een beperking of chronische aandoening.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Ongeveer de helft van de respondenten heeft een andere of nieuwe vorm van sport en bewegen beoefend in tijden van corona. Het gaat vooral om (aangepast) wandelen, (aangepast) fietsen en oefeningen thuis doen.
  • Iets minder dan de helft van de respondenten heeft gebruik gemaakt van alternatieve sport- en beweeginitiatieven, zoals beweeg- of sportchallenges, filmpjes met oefeningen en tips/adviezen over hoe je in beweging kunt blijven.
  • Volgens de meeste respondenten heeft de verandering in hun sportdeelname vooral een negatieve invloed gehad: ongeveer de helft geeft aan dat hun conditie terugloopt of dat ze de sociale contacten missen.
  • Een klein deel ervaart positieve effecten, bijvoorbeeld doordat ze tussendoor een luchtje kunnen scheppen of meer tijd hebben voor bewegen en sporten vanwege het wegvallen van woon-werkverkeer.

Omdat de respondenten aangeven dat ze minder zijn gaan sporten en bewegen en dat ze daarvan negatieve gevolgen ervaren, is het belangrijk dat beleidsmakers en professionals specifiek aandacht voor deze groep hebben en ze meenemen in de aanpassingen voor de gehele sport- en beweegsector.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl