Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen

auteur(s):
Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen: stand van zaken begin april 2020, factsheet 2020/13

samenvatting:

Dit factsheet bevat de resultaten van de coronapeiling die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd in de periode 1 april tot en met 16 april 2020.

De online vragenlijst is bij 156 gemeenten ingevuld door de verantwoordelijke sportambtenaar. Vervolgmetingen zullen volgen voor nieuwe ontwikkelingen.

Dit onderzoek naar het gemeentelijk sportbeleid is onderdeel van de CoronaMonitor Sport die het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid heeft aanpassingen ondergaan als gevolg van de coronamaatregelen. Drie kwart van de gemeenten heeft de sportstimuleringsactiviteiten op een andere wijze vormgegeven en de helft van de gemeenten heeft vanwege de sluiting van sportaccommodaties het onderhoud naar voren gehaald. Overigens was niet al het beleid ten tijde van de bevraging al uitgedacht en vastgelegd, maar waren wel eerste stappen gezet om te komen tot beleid en uitvoering dat past bij de ontstane situatie.
  • Bij de helft van de gemeenten is besloten dat de subsidies voor sportstimuleringsorganisaties gewoon doorlopen. Geen enkele gemeenten heeft aangegeven dat de subsidies voor sportstimuleringsorganisaties zijn stopgezet.
  • In 72% van de gemeenten hebben verenigingen zich gemeld met problemen als gevolg van de coronamaatregelen. In twee derde van de gevallen betreffen het problemen voortkomend uit de derving van inkomsten.
  • Zes op de tien gemeenten ervaren knelpunten in de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid als gevolg van de coronamaatregelen.
  • Acht op de tien gemeenten zien de inkomsten dalen door de sluiting van sportaccommodaties.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?