Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Corona en sporten en bewegen

auteur(s):
Ooms, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
4p. fig.
documenten:

Corona en sporten en bewegen: aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname in gemeenten tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/10

samenvatting:

Verschillende groepen inwoners zijn in coronatijd minder gaan sporten en bewegen, waardoor sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dat blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut uit december 2020 onder gemeenteambtenaren sport.

Het probleem neemt toe, maar de aandacht vaak niet

Volgens twee derde van de gemeenteambtenaren sport heeft de COVID-19-crisis niet geleid tot meer aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen hun gemeente. Als voornaamste reden hiervoor geven zij dat de gemeente hier al vóór corona aandacht aan besteedde. Maar als het probleem groter wordt, zou het wenselijk zijn dat ook de aandacht ervoor toeneemt.

13 procent geeft aan dat de aandacht wel is toegenomen, mede omdat COVID-19 het probleem zichtbaarder heeft gemaakt. In slechts enkele gemeenten (2%) is de aandacht juist minder geworden, vaak omdat de organisatie van sport- en beweegactiviteiten door de coronamaatregelen maar beperkt mogelijk is.

Vooral ouderen, volwassenen en chronisch zieken bewegen minder

Volgens de gemeenteambtenaren sport zijn met name de leeftijdsgroepen ouderen (55+ jaar) en volwassenen (18-54 jaar) minder gaan sporten en bewegen. Als specifieke doelgroep worden chronische zieken het vaakst genoemd. Om deze groepen (weer) aan het sporten en bewegen te krijgen, zijn in vier vijfde van de ondervraagde gemeenten sport- en beweegactiviteiten georganiseerd, vooral door buurtsportcoaches. Een deel van deze activiteiten is aangepast aan de coronamaatregelen voor sport.

Voorlopig weinig extra (beleids)maatregelen

In bijna twee derde van de ondervraagde gemeenten zijn geen extra (beleids)maatregelen genomen om sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname door COVID-19 te voorkomen of verminderen. Iets meer dan de helft hiervan is dat ook in de toekomst niet van plan. Vaak is dit beleid er al of denkt men dat COVID-19 deze ongelijkheid niet heeft vergroot.

Volgens een op de tien ondervraagde gemeenteambtenaren sport zijn wel extra (beleids)maatregelen genomen: door bestaand beleid uit te voeren, door buurtsportcoaches in te zetten voor specifieke doelgroepen en via aangepast sport- en beweegaanbod (bv. balkonlessen voor ouderen).

Online vragenlijst onder 129 gemeenteambtenaren sport

Het Mulier Instituut doet met steun van ZonMW samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname tijdens COVID-19. Voor dit onderzoek heeft het Mulier Instituut samengewerkt met VSG. Via het VGS-panel is in december 2020 een online vragenlijst met gesloten en open vragen uitgezet onder 355 gemeenten. De vragenlijst is ingevuld door de verantwoordelijke van de sportafdeling (n=129).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl