Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sociale ongelijkheid in sportdeelname

auteur(s):
Grubben, M, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
5. met lit. opg. fig.
documenten:

Sociale ongelijkheid in sportdeelname, factsheet 2021/12.

samenvatting:

De sociale ongelijkheid in sportdeelname is voor specifieke groepen licht toegenomen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit een vergelijking van de sportdeelname van verschillende sociale groepen in 2019 en 2020 door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Sociale ongelijkheid neemt toe: de sociale verschillen in sportdeelname blijken te zijn toegenomen:

  • Minder vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond geven aan te sporten (34% in 2020, ten opzichte van 42% in 2019).
  • Laagopgeleide sporters zijn wekelijks minder gaan sporten ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleide sporters: laagopgeleiden sporten vaker maximaal twee uur per week dan in 2019, middelbaar en hoogopgeleiden juist vaker méér dan twee uur per week.
  • Sporters met een slechte gezondheid zijn wekelijks minder gaan sporten ten opzichte van sporters met een goede gezondheid: mensen met een slechte gezondheid sporten vaker maximaal twee uur per week dan in 2019, mensen met een goede gezondheid juist vaker méér dan twee uur per week.

Mogelijke invloed corona: mogelijk hebben de coronamaatregelen bijgedragen aan de lichte toename van de sociale ongelijkheid in sportdeelname. Zo was het in 2020 langere tijd niet mogelijk om tijdens het sporten te worden begeleid door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Mensen met een relatief slechte gezondheid hadden hier wellicht wel behoefte aan.

Totale sportdeelname blijft gelijk: het percentage mensen dat aangeeft te sporten is tussen 2019 en 2020 gelijk gebleven (52% in 2019 en 51% in 2020). Ook het aantal uur per week dat sporters aangeven te sporten is nauwelijks veranderd. Het grootste deel van de sporters sport tussen de twee en vijf uur per week.

Onderzoek op basis van LISS-panel: voor dit onderzoek naar de sociale ongelijkheid in sportdeelname in tijden van corona is gebruik gemaakt van gegevens uit het panel van Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS). Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19’, dat wordt gefinancierd door ZonMw.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl