Monitoring Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen

Inclusief sporten en bewegen was een van de vijf centrale thema’s in het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Het doel is dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht of etnische achtergrond met plezier kan meedoen, zich welkom voelt en niet uitgesloten wordt.

Het Mulier Instituut had een rol in het monitoren en evalueren van de strategische doelstellingen binnen dit deelakkoord. Daarover verschenen de volgende publicaties:

Daarnaast beschikken we over cijfers over sportdeelname en sociale ongelijkheid.

Naast het periodiek monitoren en evalueren van de algemene doelstellingen verricht het Mulier Instituut verdiepend onderzoek naar vijf specifieke bevolkingsgroepen. Over ontwikkelingen in hun sport- en beweegdeelname,  ervaren belemmeringen, stimulansen en opbrengsten, en de organisatie en ondersteuning.

Het gaat om de volgende bevolkingsgroepen: