Monitoring Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen

Het vergroten van sociale inclusie en diversiteit is een van de centrale thema’s in Sportakkoord II: Sport versterkt, het vervolg op het Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland (2019-2022).  Het doel is dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht of etnische achtergrond met plezier kan meedoen, zich welkom voelt en niet uitgesloten wordt.

Over de monitoring en evaluatie van de strategische doelstellingen binnen dit deelakkoord verschijnt jaarlijks een publicatie. Voor de voortgangsrapportages van Sportakkoord I, zie:

Naast het periodiek monitoren en evalueren van de algemene doelstellingen verricht het Mulier Instituut verdiepend onderzoek naar vijf specifieke bevolkingsgroepen, cq vormen van sociale ongelijkheid. Over ontwikkelingen in sport- en beweeggedrag,  ervaren (sociale) toegankelijkheid, belemmeringen, stimulansen en opbrengsten, en de (betrokkenheid bij de) organisatie van (aangepast/aanvullend) sportaanbod.

Het gaat om de volgende bevolkingsgroepen: