Sociaaleconomische status (SES) en armoede

Ondanks de nodige beleidsaandacht voor sportstimulering onder ‘kwetsbare’ groepen en in ‘krachtwijken’ in de afgelopen jaren, is de sportdeelname onder mensen met een ‘lagere’ sociaaleconomische status en mensen met geldzorgen nog steeds beduidend lager dan gemiddeld.

Het Mulier Instituut volgt:

  • ontwikkelingen in (club)sportdeelname en sportvoorkeuren naar sociaaleconomische status, opleiding en inkomen;
  • achterliggende verschillen in motieven en belemmeringen voor sportdeelname.

Dit onderzoek is gericht op het beter begrijpen van structurele patronen van sociale ongelijkheid in en door de sport. Daarbij hebben we aandacht voor sociale-klassedynamieken in processen van in- en uitsluiting in sport, deels in combinatie met overlappende sociale-statusposities als herkomst, gender en levensfase. Ook onderzoeken we wat helpt om specifieke groepen te bereiken en hun mogelijkheden tot actieve sportbetrokkenheid te vergroten.

De meest recente publicaties binnen dit thema zijn:

In 2020/2021 verschenen publicaties over ongelijkheid in (club)sportdeelname naar sociaaleconomische status onder kinderenmiddelbare scholieren en  volwassenen.