Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Minimaregelingen voor sportdeelname

auteur(s):
Stuij, M., Meijde, L. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
34 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Minimaregelingen voor sportdeelname: een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

samenvatting:

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om hulp vragen. Maar ook doordat er vanuit lokaal beleid meer aandacht voor is, vooral voor ondersteuning van volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lokale beleidsmedewerkers.
Deze regelingen noemen we minimaregelingen. Dat zijn regelingen die voorzien in (een deel van) de kosten van sport voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling, uitvoering en financiering hiervan.

Samenwerking met andere beleidsdomeinen voor financiering
Beleidsmedewerkers sport werken vaak samen met collega’s vanuit het armoedebeleid of het sociaal domein om de regelingen aan te bieden. Dit is vooral omdat de financiering (grotendeels) uit een ander beleidsdomein dan sport afkomstig is.

Beleidsmedewerkers sport zien wel mogelijkheden door betere samenwerking. Bijvoorbeeld om inwoners beter te bereiken en het aanbod beter op hen af te stemmen.

Beperkte kennis en expertise vanuit sportdomein over armoede
Voor kennis en expertise over armoede in de gemeente zijn beleidsmedewerkers sport vaak afhankelijk van collega’s van andere beleidsdomeinen of betrokken maatschappelijke partners. Meer kennis over dit onderwerp helpt om beter zicht te krijgen op het bereik, de werkzaamheid en de mogelijkheden voor financiering van de regelingen.

Structurele middelen specifiek voor sportdeelname volwassenen lastig
Hoewel de aandacht voor volwassenen toeneemt, lijkt de financiering van deze regelingen een drempel voor gemeenten. Bijvoorbeeld om met extra aanbod te starten. Maar ook om dit een structurele plek in de gemeentelijke begroting te geven.
Beleidsmedewerkers sport zien meerwaarde in een regeling specifiek voor sport (en cultuur), maar zijn in hun gemeente afhankelijk van andere beleidsdomeinen om dit te realiseren.

Beperkt aandacht voor het betrekken van inwoners bij het beleid
Gemeenten gaan op verschillende manieren om met het betrekken van inwoners met geldzorgen bij beleidsvorming. Dit lijkt niet vaak hoog op het prioriteitenlijstje te staan. Hoewel veel gemeenten wel aangeven iets te doen, is het structureel betrekken van inwoners met geldzorgen meestal niet geborgd.

Vragenlijst- en interviewonderzoek onder lokale beleidsmedewerkers
Voor dit onderzoek hebben beleidsmedewerkers sport van gemeenten in het voorjaar van 2022 (n=103) en het voorjaar van 2023 (n=114) een vragenlijst ingevuld. Zij vertegenwoordigen ongeveer 30 procent van de Nederlandse gemeenten. Ook interviewden we beleidsmedewerkers sport en/of armoede uit negen gemeenten. Dit onderzoek voerden we uit met steun van het ministerie van VWS.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-992
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl