Mirjam Stuij

Mirjam doet vooral verdiepend kwalitatief onderzoek naar sport, bewegen en zwemles in relatie tot sociale ongelijkheid, zorg en betekenisgeving.

Waarom doen mensen wel of niet mee aan sport? Wat maakt dat niet alle kinderen even gemakkelijk zwemdiploma’s behalen? Hoe werkt sociale ongelijkheid, en in het bijzonder sociale klasse, door (niet) kunnen, mogen en willen meedoen aan sport en zwemles? Wat betekenen deze ongelijkheden voor mensen die werken in de sport, beleid en zorg? Deze vragen staan centraal in Mirjams werk.

Haar recente onderzoeken gaan bijvoorbeeld over:

  1. financiële toegankelijkheid van sport en zwemles, en wat geldzorgen betekenen voor (niet) kunnen deelnemen aan sport en zwemles;
  2. ongelijkheden tussen sportverenigingen, met verdiepende inzichten over hoe verschillende uitdagingen bij verenigingen positief of juist negatief op elkaar kunnen inwerken;
  3. sportbeoefening vanuit een levensloopperspectief, bijvoorbeeld over betekenissen van sport en bewegen voor moeders met jonge kinderen.

Mirjam maakt in haar werk gebruik van uiteenlopende kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals open en creatieve gespreksvormen en (participerende) observaties. Dit combineert ze met verhalende en intersectionele analyses, aangevuld met theorie en literatuuronderzoek. Ze schreef haar proefschrift over beweegzorg voor mensen met type 2 diabetes, met aandachtspunten voor ‘goede’ zorg. Het werd bekroond met de Boymansprijs 2021.

In haar werk zoekt Mirjam naar een mix van maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Haar publicaties variëren dan ook van columns in vakbladen tot Engelstalige artikelen in peer reviewed journals.

Publicaties

Meer publicaties