Mirjam Stuij

Mirjam doet als medisch socioloog vooral kwalitatief onderzoek op het gebied van sport, bewegen, ziekte, zorg en betekenisgeving.

Momenteel schrijft zij aan haar proefschrift over ‘beweegzorg’ voor mensen met type 2 diabetes. Hiervoor heeft zij interviewstudies gedaan onder mensen met type 2 diabetes en relevante zorgverleners om te bestuderen hoe zij omgaan met de notie dat bewegen een ‘diabetesmedicijn’ is. Daarnaast heeft zij meegelopen en geobserveerd tijdens wandelgroepen die zorgverleners voor mensen met diabetes organiseren. Deze studies maken onderdeel uit van het grotere project Sport in Tijden van Ziekte.

Mirjam heeft zich de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van levensverhalen, diepte-interviews, etnografische studies en narratieve analyses. Haar publicaties variëren van Engelstalige artikelen in peer reviewed journals tot columns in het vakblad voor diabeteszorgverleners.

Eerder deed zij onder andere onderzoek rondom de thema’s sociale klasse, school en het sportbeleid en was ze betrokken bij erkenningstrajecten voor interventies.

Publicaties

Meer publicaties