Mirjam Stuij

Mirjam doet verdiepend kwalitatief onderzoek naar sport en bewegen in relatie tot sociale ongelijkheid, zorg en betekenisgeving.

Waarom doen mensen wel of niet mee aan sport? Hoe werkt sociale ongelijkheid, en in het bijzonder sociale klasse, door (niet) kunnen, mogen en willen meedoen aan sport? Wat betekent die ongelijkheid voor mensen die werken in de sport, beleid en zorg? Deze vragen staan centraal in Mirjams onderzoeken.

Mirjam schreef haar proefschrift over ‘beweegzorg’ voor mensen met type 2 diabetes, met aandachtspunten voor ‘goede’ zorg. Het werd bekroond met de Boymansprijs 2021. Op dit moment doet Mirjam bijvoorbeeld onderzoek naar (1) wat geldzorgen betekenen voor (niet) kunnen deelnemen aan sport en zwemles, (2) gevolgen van corona voor ongelijkheid in sport en bewegen en (3) wat een levensgebeurtenis als de geboorte van een eerste kind betekent voor sport en bewegen van moeders.

Mirjam maakt in haar werk gebruik van uiteenlopende kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals open en creatieve gespreksvormen en (participerende) observaties. Dit combineert ze met verhalende en intersectionele analyses. In haar werk zoekt ze naar een mix van maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Haar publicaties variëren dan ook van columns in vakbladen tot Engelstalige artikelen in peer reviewed journals.

Publicaties

Meer publicaties