Mirjam Stuij

Mirjam doet als medisch socioloog vooral kwalitatief onderzoek naar sport en bewegen in relatie tot zorg, sociale ongelijkheid en betekenisgeving.

Mirjam schreef haar proefschrift over ‘beweegzorg’ voor mensen met type 2 diabetes. Dit proefschrift verschijnt begin 2021. Zij interviewde daarvoor mensen met type 2 diabetes en relevante zorgverleners om te bestuderen hoe zij omgaan met de opvatting dat bewegen een ‘medicijn’ is en hoe ze bewegen als onderwerp van zorg ervaren. Aanvullend observeerde en participeerde Mirjam tijdens wandelgroepen die zorgverleners voor mensen met diabetes organiseren. Deze studies maken onderdeel uit van het grotere project Sport in Tijden van Ziekte.

Mirjam heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van levensverhalen, diepte-interviews, etnografische studies en narratieve analyses. Haar publicaties variëren van Engelstalige artikelen in peer reviewed journals tot columns in het vakblad voor diabeteszorgverleners.

Momenteel doet ze verdiepend kwalitatief onderzoek naar onder andere sociale ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19 en de betekenis van grote levenstransities, zoals de geboorte van een eerste kind, voor sport- en beweegloopbanen. Eerder deed zij onder andere onderzoek rondom de thema’s sociale klasseschool en het sportbeleid en was ze betrokken bij erkenningstrajecten voor jeugdinterventies.

Publicaties

Meer publicaties