Mirjam Stuij

Mirjam richt zich als medisch socioloog vooral op onderzoek op het gebied van sport, bewegen, ziekte en gezondheid.

Momenteel werkt ze aan een promotieonderzoek binnen het project Sport in Tijden van Ziekte. Ze doet daarvoor onderzoek naar betekenissen die mensen met type 2 diabetes geven aan sport en/of bewegen en naar hoe zij omgaan met bepaalde dominante verhalen, zoals de boodschap dat sport en bewegen goed zijn voor de gezondheid. Daarnaast doet ze onderzoek naar ervaringen van (diabetes)zorgverleners met het onderwerp sport en bewegen.

Mirjam heeft zich de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van levensverhalen, diepte-interviews, etnografische studies en narratieve analyses. Haar publicaties variëren van Engelstalige artikelen in peer reviewed journals tot columns in het vakblad voor diabeteszorgverleners.

Eerder deed zij onder andere onderzoek rondom de thema’s jeugd, school en het sportbeleid.

Publicaties

Meer publicaties