Mirjam Stuij

Mirjam doet als medisch socioloog verdiepend kwalitatief onderzoek naar sport en bewegen in relatie tot zorg, sociale ongelijkheid en betekenisgeving.

Mirjam is gespecialiseerd in verdiepend kwalitatief onderzoek. Zij maakt daarbij gebruik van levensverhalen, diepte-interviews, etnografische studies en narratieve, intersectionele en kritische analyses. In haar werk zoekt ze naar een mix van maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Haar publicaties variëren dan ook van columns in vakbladen tot Engelstalige artikelen in peer reviewed journals.

Mirjam is vooral geïnteresseerd in het begrijpen van sport- en beweeggedrag van individuen in de context waarin zij leven, en in normatieve vraagstukken rondom ‘goede’ zorg of ‘goed’ werk op het terrein van sport en bewegen. Daarmee wil ze bijdragen aan een beter begrip van wat ‘goed’ werk van professionals vraagt in de complexe context waarin ze een vertaalslag van beleid naar dagelijkse praktijk moeten maken.

Mirjam schreef haar proefschrift over ‘beweegzorg’ voor mensen met type 2 diabetes en formuleerde aandachtspunten voor ‘goede’ zorg op het gebied van bewegen. Momenteel doet ze verdiepend kwalitatief onderzoek naar sociale ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19 en de betekenis van grote levenstransities, zoals de geboorte van een eerste kind, voor sport- en beweegloopbanen. Eerder deed zij onder andere onderzoek naar de thema’s sociale klasse, school en sportbeleid en was ze betrokken bij erkenningstrajecten voor jeugdinterventies.

Publicaties

Meer publicaties