Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 82 publicaties gevonden

Steeds meer wetten en regeltjes voor verenigingen

het Mulier Instituut onderzoekt

De laatste tijd is er veel aandacht voor de regeldruk bij sportverenigingen. Dit artikel gaat in op de mate waarin verenigingen problemen ervaren met de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld…

Zwemles niet voor alle ouders betaalbaar

Niet alle kinderen in Nederland behalen een zwemdiploma A. En niet alle kinderen gaan na A door voor B en C. Financiële belemmeringen kunnen daar een rol in spelen, net…

Minimaregelingen voor sportdeelname

een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

Sport en bewegen net na de laatste lockdown: wat is er veranderd en wat doet dat met mensen?

covid-19

Sport en bewegen net na de lockdown in 2022: hoe is corona op dat moment van invloed geweest op het sporten en bewegen? Wie is minder, evenveel of meer gaan…

Meiden willen niet gezien worden, maar zich wel gezien voelen

covid-19

In het voorjaar van 2021 is in de Utrechtse wijk Overvecht een buurtsportcoach aangesteld om buitensportaanbod voor tienermeiden te realiseren. In dit artikel gaan de auteurs in op drie overkoepelende…

Sportverenigingen en hun uitdagingen

een analyse van oorzaken en verschillen tussen sportverenigingen

Een sportvereniging organiseren wordt steeds ingewikkelder, onder meer doordat er steeds meer regels zijn. Veel sportverenigingen hebben daarbij een tekort aan leden die bestuursfuncties op zich nemen. Dit legt veel…

Ervaren opbrengsten van twee sociale sportinitiatieven

een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders

Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt…

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

kennis- en innovatiescan WP1

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI…

Toegenomen ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19

De Radboud Universiteit, het Mulier Instituut en de Erasmusuniversiteit hebben in 2021 en 2022 onderzoek gedaan naar de mate waarin ongelijkheid in sport toe- of afneemt door COVID-19. Hoe spelen…