Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs

auteur(s):
Meijde, L. van der, Sparreboom, C., Stuij, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
40 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs: inzicht in de ervaringen van deelnemende fitnesscentra

samenvatting:

Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om het aanbod goed te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Fitness Loont is een fitnessprogramma voor mensen die rond de armoedegrens leven. Zij kunnen een jaar lang sporten tegen een verlaagd tarief.

Sterke wens om het aanbod te blijven voortzetten
Begeleiders zien dat meedoen aan Fitness Loont veel kan betekenen voor deelnemers. De verhalen van enkele deelnemers illustreren dit. Ze hebben bijvoorbeeld een betere gezondheid, meer structuur of nieuwe contacten gekregen. De meeste fitnesscentra zijn dan ook zeer gemotiveerd om het aanbod te blijven organiseren.

Knelpunten bij opstarten, begeleiden en borgen
De fitnesscentra ervaren knelpunten bij het opstarten van Fitness Loont, het begeleiden en betrokken houden van deelnemers en in de mogelijkheden om het programma te borgen. Dit geldt vooral voor centra die geen preventiecentrum zijn en geen ervaring hebben met begeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Zij vinden het vaak nog lastig hoe ze:

  • een lokaal netwerk opbouwen voor duurzame samenwerking;
  • deelnemers ondersteunen bij zorgvragen die verder gaan dan hulp bij sport;
  • omgaan met deelnemers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn;
  • werken met lange, ingewikkelde en digitale vragenlijsten;
  • omgaan met de onzekerheid van een pilot.

Door deze knelpunten kost het organiseren meer tijd dan verwacht en zijn de ervaren opbrengsten kleiner.

Financiële steun en netwerk zijn belangrijke voorwaarden
Om het programma voort te zetten hebben fitnesscentra (meer) financiële steun nodig. Ook zien zij meerwaarde in een lokaal netwerk van zorgprofessionals, zorgorganisaties en de gemeente. Via dit netwerk kunnen zij deelnemers bij het programma betrekken en zo nodig doorverwijzen. Veel centra hebben hulp nodig om dit netwerk op te bouwen.

Interviews met fitnesscentra en deelnemers
Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers begeleiders geïnterviewd van negentien fitnesscentra die Fitness Loont organiseren. Ook hielden zij twee groepsgesprekken met de projectgroep die het programma trekt. Daarnaast hielden zij (groeps)gesprekken met negen deelnemers van het programma over wat meedoen voor hen betekent.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NL Actief en met steun van het ministerie van VWS.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-950
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?