Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Nationaal Sportakkoord

auteur(s):
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
plaats:
Den Haag
uitgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
jaar:
2018
collatie:
37 p. bijl.
documenten:

Nationaal Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord (samenvatting)

Nationaal Sportakkoord (Engelse versie)

samenvatting:

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ schrijft het kabinet een sportakkoord te willen sluiten met in ieder geval de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. Doel van het sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.

Met dit Nationaal Sportakkoord worden de perspectieven verenigd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)/Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF met betrekking tot de sport in Nederland. Deze drie partijen onderschrijven dat sport en bewegen van grote waarde is voor individuen en voor de samenleving.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben de strategische partners een tiental afspraken met elkaar gemaakt en zes ambities geformuleerd:

  1. Inclusief sporten en bewegen;
  2. Duurzame sportinfrastructuur;
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
  4. Positieve sportcultuur en
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen.
  6. De zesde ambitie ‘topsport die inspireert’ zal in de loop van 2019 eenzelfde uitwerking krijgen.

VWS, VSG en NOC*NSF hebben per ambitie partijen om zich heen verzameld: publieke en private partijen met grote betrokkenheid tot de betreffende ambitie. Deze partijen hebben de ambities vertaald naar doelstellingen en interventies. Deze uitwerkingen zijn een eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma van dit sportakkoord. Ze zijn terug te vinden in deel II; de deelakkoorden.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl