Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord

auteur(s):
Reitsma, M., Hoogendam, A., Kwaasteniet, R. de, Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier instituut
jaar:
2022
collatie:
113 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord: voortgangsrapportage juni 2022

samenvatting:

2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier jaar stappen gezet op alle zes de ambities van het sportakkoord. Dat blijkt uit de zevende rapportage van de Monitor Sportakkoord van het Mulier Instituut.

Samenwerkend besturen
Bij deze ‘nieuwe’ vorm van besturen wordt beleid van onderaf en vraaggericht ontwikkeld in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Dit leidt tot ‘meervoudige’ vormen van samenwerking:

 • tussen verschillende bestuurslagen (van gemeentelijk tot nationaal);
 • tussen verschillende sectoren (bijvoorbeeld onderwijs, zorg en sport);
 • tussen verschillende partijen (zoals overheden, bedrijfsleven en verenigingen).

Opbrengsten van vier jaar sportakkoord
Samenwerkend besturen heeft onder andere geleid tot de volgende opbrengsten:

 • Ruim 250 lokale kernteams zijn ontstaan om lokale sportakkoorden ui te voeren in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Lokale samenwerkingen tussen sport- en beweegaanbieders zijn verdiept en verbreed naar organisaties buiten de sport, zoals buurt en wijk, onderwijs, welzijn en zorg.
 • Gemeenten, sportservices, NOC*NSF en enkele sportbonden zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan rond de inzet van clubkadercoaching. Inmiddels zijn circa 300 opgeleide clubkadercoaches in minimaal 50 gemeenten actief. Zij werken aan beter pedagogisch-didactisch handelen door trainers en coaches.
 • Binnen het project ‘doorlopende leerlijn voor trainers/coaches’ (deelakkoord topsport) zijn opleidingstrajecten trainer-coach van scholen en van sportbonden beter op elkaar afgestemd.

Lessen voor de toekomst
Uit vier jaar sportakkoord trekken we een aantal lessen voor de toekomst, zoals:

 • Zorg voor kartrekkers en goede aansturing. Dat is nodig bij samenwerking, netwerkvorming en uitvoering van gezamenlijk ontwikkelde programma’s.
 • Kijk goed naar de rol van het regionale en provinciale niveau in (de uitvoering van) de sportakkoorden en/of het sport- en beweegbeleid. Deze niveaus kunnen toegevoegde waarde hebben.
 • Pas de vormen van financiering aan op het samenwerkend besturen en de gedeelde verantwoordelijkheden.
 • Houd er rekening mee dat meervoudige samenwerking van veel partijen vraagt dat ze nieuwe of andere rollen aannemen. Ondersteun ze daarbij en geef ze de tijd die nieuwe rol te ontwikkelen.

Voortgangsrapportages Monitor Sportakkoord
In de Monitor Sportakkoord brengt het Mulier Instituut per pijler van het Nationaal Sportakkoord de voortgang in kaart. Deze voortgangsrapportage van juni 2022 is de zevende in een serie voortgangsrapportages waarin het Mulier Instituut het Nationaal Sportakkoord gedurende de looptijd (2018-2022) monitort. De voortgang op de zes deelakkoorden werd gemonitord door

 1. het door de tijd volgen van vastgestelde indicatoren en
 2. in gesprek te gaan met experts en stakeholders in zogenoemde oogstsessies, waar samen met hen is gereflecteerd op de voortgang per deelakkoord.

In de laatste voortgangsrapportage van november 2022 zal de focus liggen op de uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Klik hier voor de samenvatting van de rapportage.
Klik hier voor de Kamerbrief.
Klik hier voor een overzicht van alle voortgangsrapportages op de webpagina Monitoring Nationaal Sportakkoord.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-871
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl