Ad Hoogendam

Ad Hoogendam houdt zich o.a. bezig met de monitoring en evaluatie van sportbeleid, zoals de inzet van buurtsportcoaches en de lokale sportakkoorden.

Hij heeft jarenlange ervaring, zowel als beleidsadviseur binnen de sport, als in het sportonderwijs en -onderzoek. Voor zijn komst naar het Mulier Instituut was hij docent aan de opleiding Sportkunde en de Master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek van de Hogeschool Windesheim (Calo). Tevens was hij vanuit het lectoraat Bewegen, School en Sport betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, zoals de Landelijke evaluatie Buurtsportcoaches (samen met het MI) en het RAAK-project Sport voor Participatie.

Hij heeft een achtergrond als bewegingswetenschapper (VU Amsterdam) en heeft daarnaast een master in de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Hij is gespecialiseerd in sportbeleidsprocessen (co-productie van beleid; integrale (wijkgerichte) aanpak; lerend beleid) en de rol van zgn. ‘frontlijn professionals’ (zoals buurtsportcoaches). Hij heeft een speciale interesse in de rol van beleidsevaluatie bij het leren van en met de praktijk (ontwerpgericht of ‘lerend’ evalueren).

Ad heeft verschillende Japanse vechtkunsten beoefend en is aikidoleraar. Als docent en examinator is hij betrokken bij de opleiding tot aikidoleraar van de Judo Bond Nederland.

Publicaties

Meer publicaties