Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 44 publicaties gevonden

Werken aan het fundament

monitor Sportakkoord II: voortgangsrapportage juni 2024.

Sportakkoord II is nu een jaar onderweg. In 2024 is de uitvoering gestart, zijn netwerken verder uitgebouwd, wordt de clubondersteuning verbeterd en zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met…

We waren al in 2023 gewaarschuwd

In deze column blikt Ad Hoogendam, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, 14 jaar vooruit: de in 2028 van kracht geworden Sportwet regelde de verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende…

Monitorplan Sportakkoord II

versie 2; maart 2024

In dit plan beschrijven de auteurs hoe de monitoring van Sportakkoord II invulling krijgt. Dat wil zeggen: hoe de methode Outcome Mapping is toegepast en hoe aan de hand van…

De lokale sportakkoorden herijkt

monitor Sportakkoord II: voortgangsrapportage december 2023

Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is de aandacht voor sociale veiligheid sterk toegenomen. In zes op de tien gemeenten is hier meer aandacht voor ten opzichte van het…

Monitorplan Sportakkoord II

versie 1; juni 2023

In het Sportakkoord II is afgesproken dat de monitoringsactiviteiten tijdens de looptijd in dienst staan van lerend beleid: ‘Door de voortgang op de inhoudelijke opgaven nauwgezet te volgen, kunnen de…

Verschillen in uitvoering en opbrengsten verklaard

lokale sportakkoorden

Uit onderzoek naar de uitvoering van de lokale sportakkoorden blijkt dat er veel verschillen zijn tussen gemeenten. Zowel qua inhoud als qua wijze van samenwerking tussen de betrokken partijen. Dit…

Rol provincies op het gebied van sport is aan herziening toe

Tussen de provincies zitten grote verschillen in wat zij doen op het gebied van sport en bewegen. Sport is voor provincies geen kerntaak en daarom is het aan de Provinciale…

Succesfactoren voor de uitvoering van lokale sportakkoorden

Op 14 december 2022 is het Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend. Het Mulier Instituut heeft de uitvoering van het eerste Sportakkoord gemonitord, zowel de voortgang van de zes deelakkoorden als de…

Quickscan Gelders sportbeleid

eindrapportage

De provincie Gelderland streeft naar een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat om sporten voor iedereen mogelijk te maken. De provincie heeft het Mulier Instituut gevraagd een ‘quickscan’ van het bestaande…

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg

achtste voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2022

In het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord lijkt de uitvoering van de lokale sportakkoorden op stoom te zijn gekomen. Op vier van de zes thema’s is behoorlijke vooruitgang geboekt.…