Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 36 publicaties gevonden

Quickscan Gelders sportbeleid

eindrapportage

De provincie Gelderland streeft naar een sterk en duurzaam Gelders sportklimaat om sporten voor iedereen mogelijk te maken. De provincie heeft het Mulier Instituut gevraagd een ‘quickscan’ van het bestaande…

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: een goede basis voor vervolg

achtste voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2022

In het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord lijkt de uitvoering van de lokale sportakkoorden op stoom te zijn gekomen. Op vier van de zes thema’s is behoorlijke vooruitgang geboekt.…

Buurtsportcoach

een leven lang leren

Dit Buurtsportcoachmagazine 2022 gaat over ontwikkelingen in het vak van buurtsportcoaches. En vooral: wat betekent het, een leven lang leren?  

Samenvatting

een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De ambitie daarin is dat iedereen…

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord

voortgangsrapportage juni 2022

2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier…

Verenigingsondersteuning in Nederland

een kwantitatieve verkenning van ‘het’ landschap van verenigingsondersteuning in 2021

Een precies en volledig beeld van de omvang, de geldstromen en het aantal fte van het landschap van verenigingsondersteuning is er niet. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Mulier…

Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden

zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2021

Vrijwel alle trekkers - ‘kerngroepen’ - van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale…

Monitor lokaal sportbeleid 2020

de gemeente als coproducent

De Monitor Lokaal Sportbeleid biedt inzicht in het sport- en beweegbeleid van gemeenten. Hoe komt dit beleid tot stand, wat zijn achtergronden of kaders van beleid, wat staat centraal in…

Doelstellingen van het lokale sportbeleid

infographic

Infographic van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van september 2021 over de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid. Ambtenaren zijn bevraagd waarbij onderscheid is gemaakt naar doelen…

Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach

In dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen - online op 9 juli 2021 - bespreken de auteurs, werkzaam bij het Mulier Instituut op welke wijze het model van…