Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Werken aan het fundament

auteur(s):
Hoogendam, A., Kusters, A., Gutter, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
59 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Werken aan het fundament: monitor Sportakkoord II, voortgangsrapportage juni 2024.

samenvatting:

Sportakkoord II is nu een jaar onderweg. In 2024 is de uitvoering gestart, zijn netwerken verder uitgebouwd, wordt de clubondersteuning verbeterd en zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met het thema sociaal veilige sport. Deze rapportage laat zien dat de partners en betrokken partijen samenwerken om het fundament van de sport te versterken, maar ook dat er nog veel werk te verzetten is.

In de monitoring van het Sportakkoord II (SAII) ligt in 2024 het accent op de hoofdambitie ‘versterken van het fundament van de sport’. Het fundament heeft betrekking op de voorwaarden om op een prettige en veilige manier te kunnen sporten. De thema’s van SAII die gaan over deze voorwaarden zijn: sociaal veilige sport, vitale aanbieders en ruimte voor sport en bewegen. Hieronder worden de belangrijkste vorderingen genoemd. 

Sociaal veilige sport
Bij het thema sociaal veilige sport staan vier basiseisen centraal. Het streven is dat iedere sportaanbieder aan de basiseisen voldoet. Hoewel we daar nog lang niet zijn, zien we wel een stijgende lijn in het aantal sportverenigingen dat aan deze eisen voldoet. 

Vitale aanbieders
Het streven is sportaanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen en de kwaliteit van het kader bij sportaanbieders te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van minimaal 100 sport- en beweegloketten voor clubondersteuning. Er zijn nu acht loketten operationeel die aan de kwaliteitseisen voldoen en twintig lokketten zijn in oprichting.

Uitvoering lokale akkoorden
In de tweede Voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord II wordt de stand van zaken weergegeven van bovenstaande thema’s. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de uitvoering van de lokale sportakkoorden, zoals de invulling van de functie van coördinator sport en preventie (CSP) op lokaal niveau. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de rol van de CSP als verbinder tussen het lokale sportakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1078
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl