Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De lokale sportakkoorden herijkt

auteur(s):
Hoogendam, A., Kusters, A., Kwaasteniet, R. de, Vugt, H. van, Geurink, N.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
46 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

De lokale sportakkoorden herijkt: monitor Sportakkoord II: voortgangsrapportage december 2023

samenvatting:

Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is de aandacht voor sociale veiligheid sterk toegenomen. In zes op de tien gemeenten is hier meer aandacht voor ten opzichte van het eerste sportakkoord. Ook de thema’s inclusie en diversiteit en ruimte voor sport krijgen nu meer aandacht dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de Monitor Sportakkoord II van het Mulier Instituut.

Meer verbinding tussen sport en preventie
Verder streven veel gemeenten ernaar om bruggen te slaan tussen sport en bewegen en thema’s als gezond en actief leven, preventie en onderwijs. Alle gemeenten hebben nu ook een ‘coördinator sport en preventie’ die tot taak heeft deze verbindingen tot stand te brengen. Deze nieuwe functionaris is in 64 procent van de gevallen in dienst bij de gemeente.

Speerpunten Nationaal Sportakkoord II komen terug
Gemeenten hebben de speerpunten van het Nationaal Sportakkoord II vrijwel allemaal meegenomen bij de herijking van hun lokale sportakkoord. De mate waarin ze daar concreet invulling aan geven verschilt sterk, blijkt uit de analyse van een aantal herijkte lokale sportakkoorden.

Veel gemeenten geven dan ook aan dat zaken nog in ontwikkeling zijn of mogelijk nog bijgesteld worden. De verklaring die ze hiervoor geven, is dat de herijking onder tijdsdruk gedaan moest worden. Bij de verdere uitwerking willen veel gemeenten lokale partijen gaan betrekken. Daar hebben ze naar eigen zeggen nog te weinig gelegenheid voor gehad.

Peiling onder 112 gemeenten
Om een beeld te krijgen van het proces en de uitkomsten van de herijking van de lokale sportakkoorden is een set vragen opgenomen in het VSG-gemeentepanel van september 2023. 112 ambtenaren sport hebben deze ingevuld. Daarnaast is de inhoud van een selectie van 24 herijkte lokale sportakkoorden geanalyseerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1016
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl