Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitorplan Sportakkoord II

auteur(s):
Hoogendam, A., Kusters, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
33 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitorplan Sportakkoord II: versie 1; juni 2023

samenvatting:

In het Sportakkoord II is afgesproken dat de monitoringsactiviteiten tijdens de looptijd in dienst staan van lerend beleid: ‘Door de voortgang op de inhoudelijke opgaven nauwgezet te volgen, kunnen de partners hier tussentijds op bijsturen’. Monitoring vormt daarmee het hart van de ‘kennis gedreven aanpak’ van het Sportakkoord II. Daarnaast heeft monitoring de functie om uitspraken te kunnen doen over de opbrengsten van het beleid, zodat ook de Tweede Kamer daarover kan worden geïnformeerd. De Kamer heeft behoefte om inzicht te krijgen in de concrete uitkomsten van het Sportakkoord. Het Mulier Instituut monitort daarom de voortgang. In dit monitorplan is te lezen hoe de monitoring eruit gaat zien.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-990
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl