Sportverenigingen en -bonden

De bijna 29.000 sportverenigingen, één miljoen vrijwilligers en 76 sportbonden organiseren een belangrijk deel van de sport in Nederland. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en actualiteit van de georganiseerde sport. Daarbij komen onder meer de maatschappelijke rol, de meerwaarde en vitaliteit van sportverenigingen en andere sportorganisaties aan bod. Sinds 2000 wordt jaarlijks door middel van de Verenigingsmonitor en diverse themametingen bij het Verenigingspanel de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen gemeten. Niet alleen landelijk, maar ook binnen gemeentes, provincies en bij sportbonden worden de ontwikkelingen in de sportverenigingen gevolgd.

Actueel

Een kwart van de sportverenigingen is vitaal

Een kwart van de sportverenigingen in Nederland is vitaal. Een vitale vereniging heeft zijn eigen organisatie op orde, zorgt voor regulier sportaanbod en vervult daarnaast een bredere maatschappelijke functie. Tegenover deze vitale verenigingen staan evenzoveel verenigingen met een minder krachtige organisatie en die nauwelijks oog hebben voor een bredere maatschappelijke functie. Lees verder

Mulier Factcheck: vrijwilligers in de sport

Hebben Nederlandse sportverenigingen voldoende vrijwilligers? Hoe is het gesteld met de vacatures voor vrijwilligers? Hoe staan verenigingen tegenover betaalde medewerkers? Lees het in de Mulier Factcheck.

Sportvereniging belangrijk in transitieregio

De sportvereniging neemt in regio’s met demografische transitie een belangrijke plaats in. Dat stelt het Mulier Instituut dat, in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport, onderzoek heeft uitgevoerd in gebieden met demografische krimp of groei. Hoewel de onderzochte regio’s over het algemeen te maken hebben met een lagere sportdeelname dan in de rest van Nederland, blijkt dat in veel transitiegebieden het lidmaatschap van sportverenigingen juist boven het landelijk gemiddelde ligt, waardoor het bestaansrecht van sportverenigingen voorlopig gegarandeerd lijkt. Lees verder

Meer dan helft verenigingen houdt contributie betaalbaar met financiële acties

Drie van de vijf verenigingen (59%) gebruikt de opbrengsten van extra financiële acties, zoals het organiseren van toernooien of loterijen om de contributie betaalbaar te houden. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van de Grote Clubactie heeft uitgevoerd naar de meerwaarde van financiële acties voor verenigingen/organisaties. Alle clubs bekend bij de Grote Clubactie zijn voor deelname aan dit onderzoek uitgenodigd. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Verenigingsmonitor. Jaarbericht 2016 (2017) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2016 (2017) (pdf)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten (2017) (pdf)

Sport in transitieregio's. Ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen (2016) (pdf)

Meerwaarde financiële acties van verenigingen (2016) (pdf)

Verenigingsmonitor Waterland 2015 (2016) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2015: werkgeverschap (2016) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2015  (2016) (pdf)

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015 (2015) (pdf)

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland (2015) (pdf)

Factsheet wachtlijsten bij sportverenigingen 2015/9 (pdf)

Sportverenigingen in krimpkernen (2015) (pdf) 

Vitale sportverenigingen: evaluatie pilotprojecten in gemeente Alkmaar (2015) (pdf)

Factsheet energiebesparing bij sportverenigingen 2015/7’ (pdf)

Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014 (2015) (pdf)

Gezonde sportkantine. Meting 2014 (2015) (pdf)

Factsheet ontwikkeling financiën sportverenigingen 2015/4 (pdf)

Verenigingsmonitor Zeist 2014 (2015) (pdf)

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 (2015) (pdf)

SportAanbiedersMonitor 2012. Facts & figures (2013) (e-zine)

Gezonde kantine? Uitkomsten nationaal sport onderzoek najaar 2013 (2013) (pdf)

Klik hier voor de publicaties van het Verenigingspanel/ de Verenigingsmonitor.

Klik hier voor de publicaties van de Lokale Verenigingsmonitoren.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.