Sportverenigingen en -bonden

De bijna 29.000 sportverenigingen, één miljoen vrijwilligers en 76 sportbonden organiseren een belangrijk deel van de sport in Nederland. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en actualiteit van de georganiseerde sport. Daarbij komen onder meer de maatschappelijke rol, de meerwaarde en vitaliteit van sportverenigingen en andere sportorganisaties aan bod. Sinds 2000 wordt jaarlijks door middel van de Verenigingsmonitor en diverse themametingen bij het Verenigingspanel de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen gemeten. Niet alleen landelijk, maar ook binnen gemeentes, provincies en bij sportbonden worden de ontwikkelingen in de sportverenigingen gevolgd.

Actueel

Bijna de helft van de sportverenigingen beschikt over EHBO’ers

De meeste sportverenigingen hebben een EHBO-koffer (81%) op de sportaccommodatie. Bijna de helft van de verenigingen (46%) beschikt over EHBO’ers en/of een AED-apparaat (44%). Andere zorgvoorzieningen zijn op de sportvereniging minder aanwezig. Lees verder

Meer dan de helft van sportverenigingen in Velsen is goed georganiseerd

Meer dan de helft van de verenigingen in Velsen (61%) heeft een krachtige organisatie en is goed in staat om hun (potentiële) leden te laten sporten. Twee vijfde van de sportverenigingen heeft een positieve houding tegenover de bredere maatschappelijke functie van de vereniging, waar een derde al actief mee bezig is. Velsen scoort op maatschappelijke functie iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Lees verder

Twee derde van de sportverenigingen in Hilversum heeft organisatie goed op orde

65 procent van de verenigingen in Hilversum kent een krachtige organisatie en is goed in staat om sportaanbod voor (potentiële) leden te organiseren. Zes verenigingen staan daarbij positief tegenover samenwerking met andere organisaties. Hilversum scoort hiermee vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Lees verder

Een kwart van de sportverenigingen is vitaal

Een kwart van de sportverenigingen in Nederland is vitaal. Een vitale vereniging heeft zijn eigen organisatie op orde, zorgt voor regulier sportaanbod en vervult daarnaast een bredere maatschappelijke functie. Tegenover deze vitale verenigingen staan evenzoveel verenigingen met een minder krachtige organisatie en die nauwelijks oog hebben voor een bredere maatschappelijke functie. Lees verder

Mulier Factcheck: vrijwilligers in de sport

Hebben Nederlandse sportverenigingen voldoende vrijwilligers? Hoe is het gesteld met de vacatures voor vrijwilligers? Hoe staan verenigingen tegenover betaalde medewerkers? Lees het in de Mulier Factcheck.

Sportvereniging belangrijk in transitieregio

De sportvereniging neemt in regio’s met demografische transitie een belangrijke plaats in. Dat stelt het Mulier Instituut dat, in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport, onderzoek heeft uitgevoerd in gebieden met demografische krimp of groei. Hoewel de onderzochte regio’s over het algemeen te maken hebben met een lagere sportdeelname dan in de rest van Nederland, blijkt dat in veel transitiegebieden het lidmaatschap van sportverenigingen juist boven het landelijk gemiddelde ligt, waardoor het bestaansrecht van sportverenigingen voorlopig gegarandeerd lijkt. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Factsheet 2017/5 (2017) (pdf)

Verenigingsmonitor Velsen 2016 (2017) (pdf)

Verenigingsmonitor 2017 Hilversum (2017) (pdf)

Characteristics of European sports clubs (2017) (pdf)

Verenigingsmonitor. Jaarbericht 2016 (2017) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2016 (2017) (pdf)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten (2017) (pdf)

Sport in transitieregio's. Ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen (2016) (pdf)

Meerwaarde financiële acties van verenigingen (2016) (pdf)

Verenigingsmonitor Waterland 2015 (2016) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2015: werkgeverschap (2016) (pdf)

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015 (2015) (pdf)

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland (2015) (pdf)

Factsheet wachtlijsten bij sportverenigingen 2015/9 (pdf)

Sportverenigingen in krimpkernen (2015) (pdf) 

Vitale sportverenigingen: evaluatie pilotprojecten in gemeente Alkmaar (2015) (pdf)

Factsheet energiebesparing bij sportverenigingen 2015/7’ (pdf)

Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014 (2015) (pdf)

Gezonde sportkantine. Meting 2014 (2015) (pdf)

Factsheet ontwikkeling financiën sportverenigingen 2015/4 (pdf)

SportAanbiedersMonitor 2012. Facts & figures (2013) (e-zine)

Gezonde kantine? Uitkomsten nationaal sport onderzoek najaar 2013 (2013) (pdf)

Klik hier voor de publicaties van het Verenigingspanel/ de Verenigingsmonitor.

Klik hier voor de publicaties van de Lokale Verenigingsmonitoren.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.