Sportverenigingen en -bonden

De bijna 29.000 sportverenigingen, één miljoen vrijwilligers en 76 sportbonden organiseren een belangrijk deel van de sport in Nederland. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en actualiteit van de georganiseerde sport. Daarbij komen onder meer de maatschappelijke rol, de meerwaarde en vitaliteit van sportverenigingen en andere sportorganisaties aan bod. Sinds 2000 wordt jaarlijks door middel van de Verenigingsmonitor en diverse themametingen bij het Verenigingspanel de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen gemeten. Niet alleen landelijk, maar ook binnen gemeentes, provincies en bij sportbonden worden de ontwikkelingen in de sportverenigingen gevolgd.

Actueel

Een derde van de verenigingskantines is gezonder geworden

Een derde van de verenigingen (32%) geeft aan dat het aanbod in hun eigen verenigingskantine het afgelopen jaar gezonder is geworden. Bij verenigingen die van een kantine of horeca bij de sportaccommodatie gebruikmaken en geen eigen verenigingskantine hebben is dat 11 procent. Lees verder

Sociale aspect belangrijk voor leden bij Europese sportvereniging

Bijna negen van de tien leden en vrijwilligers van Europese sportverenigingen hebben door hun lidmaatschap bij de sportvereniging nieuwe vrienden gemaakt. De overgrote meerderheid van de respondenten is trots op hun sportvereniging en voor meer dan de helft (59%) is de sportvereniging een van de belangrijkste sociale groepen waartoe ze behoren. Lees verder

Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Om hun duurzaamheid te verbeteren, hebben Nederlandse sportverenigingen met een eigen accommodatie het afgelopen jaar het vaakst geïnvesteerd in LED-verlichting binnen (42%), een hoogrendementsketel (39%) en/of isolatie (25%). Een kwart van de verenigingen met een eigen accommodatie heeft geïnvesteerd in zonnepanelen en/of zonnecollector. Lees verder

Drie van de tien verenigingen heeft zorgen over financiële toekomst

Drie van de tien verenigingen (30%) ziet de financiële toekomst somber in. Dit is vooral het geval bij kleinere clubs, clubs zonder accommodatie en zaalsportverenigingen. De meeste clubs hebben ten opzichte van afgelopen jaar de contributie gelijk gehouden. Lees verder

Bijna de helft van de sportverenigingen beschikt over EHBO-ers

De meeste sportverenigingen hebben een EHBO-koffer (81%) op de sportaccommodatie. Bijna de helft van de verenigingen (46%) beschikt over EHBO-ers en/of een AED-apparaat (44%). Andere zorgvoorzieningen zijn op de sportvereniging minder aanwezig. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol. Factheet 2017/11 (2017) (pdf)

Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs (2017) (pdf)

Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen. Factsheet 2017/7 (2017) (pdf)

Financiën sportverenigingen. Factsheet 2017/6 (2017) (pdf)

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Factsheet 2017/5 (2017) (pdf)

Verenigingsmonitor Velsen 2016 (2017) (pdf)

Verenigingsmonitor 2017 Hilversum (2017) (pdf)

Characteristics of European sports clubs (2017) (pdf)

Verenigingsmonitor. Jaarbericht 2016 (2017) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2016 (2017) (pdf)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten (2017) (pdf)

Sport in transitieregio's. Ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen (2016) (pdf)

Meerwaarde financiële acties van verenigingen (2016) (pdf)

Verenigingsmonitor Waterland 2015 (2016) (pdf)

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015 (2015) (pdf)

Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland (2015) (pdf)

Factsheet wachtlijsten bij sportverenigingen 2015/9 (pdf)

Sportverenigingen in krimpkernen (2015) (pdf) 

Vitale sportverenigingen: evaluatie pilotprojecten in gemeente Alkmaar (2015) (pdf)

Verenigingsmonitor Haarlemmermeer 2014 (2015) (pdf)

Gezonde sportkantine. Meting 2014 (2015) (pdf)

SportAanbiedersMonitor 2012. Facts & figures (2013) (e-zine)

Gezonde kantine? Uitkomsten nationaal sport onderzoek najaar 2013 (2013) (pdf)

Klik hier voor de publicaties van het Verenigingspanel/ de Verenigingsmonitor.

Klik hier voor de publicaties van de Lokale Verenigingsmonitoren.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.