Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Hoeijmakers, R.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
22 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Verenigingsmonitor: jaarbericht 2018

samenvatting:

Het Jaarbericht 2018 is een derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

De volgende onderwerpen kwamen in 2018 in de Verenigingsmonitor aan bod: duurzaamheidsmaatregelen, sociale diversiteit in de vereniging, sportaanbod voor 55-plussers, sport en discriminatie, organisatiekracht, maatschappelijke oriëntatie, vitaliteit, Open club en sporten met een beperking. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks of tweejaarlijks in de Verenigingsmonitor terug, zoals organisatiekracht, maatschappelijke oriëntatie, vitaliteit, duurzaamheid en Open club. Naast deze terugkerende onderwerpen, worden per meting vragen toegevoegd die bij actuele ontwikkelingen in de sport en de veranderende informatiebehoefte van beleidsmakers aansluiten, zoals monitoring van het Nationaal Sportakkoord. In 2018 is daarom aandacht besteed aan sportaanbod voor 55-plussers en sociale diversiteit.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0007
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-623
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl