Financiële aspecten van sport

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. In het licht van de economische crisis, achteruitgang in koopkracht, toenemende armoede en bezuinigingen van gemeenten op hun uitgaven voor het sportbeleid onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van enkele belangrijke financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden.

Actueel

Omzet Limburgse paardensector groeit naar 175 miljoen euro

De jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector wordt geschat op 175 miljoen euro. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2009. De toegevoegde waarde bedraagt 61 miljoen euro en de sector biedt 1.100 personen betaald werk. Naar verwachting wordt door Limburgse organisaties in de paardensector de komende vijf jaar 88 miljoen euro in Limburg geïnvesteerd. Lees verder

Afname gemeentelijke sportuitgaven tussen 2014 en 2015

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst dat een afname van de uitgaven wordt vastgesteld. In een tijd van bezuinigingen bij gemeenten is het sportaandeel in de totale gemeentelijke uitgaven sinds 2010 wel enigszins gegroeid. Ook in vergelijking met andere vrijetijdsuitgaven van gemeenten staat sport er goed op. Lees verder

Drie van de tien verenigingen heeft zorgen over financiële toekomst

Drie van de tien verenigingen (30%) ziet de financiële toekomst somber in. Dit is vooral het geval bij kleinere clubs, clubs zonder accommodatie en zaalsportverenigingen. De meeste clubs hebben ten opzichte van afgelopen jaar de contributie gelijk gehouden. Lees verder

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Lees verder

Meer dan helft verenigingen houdt contributie betaalbaar met financiële acties

Drie van de vijf verenigingen (59%) gebruikt de opbrengsten van extra financiële acties, zoals het organiseren van toernooien of loterijen om de contributie betaalbaar te houden. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van de Grote Clubactie heeft uitgevoerd naar de meerwaarde van financiële acties voor verenigingen/organisaties. Alle clubs bekend bij de Grote Clubactie zijn voor deelname aan dit onderzoek uitgenodigd. Lees verder

Mulier Instituut en HAN Sport en Bewegen starten Contributiemonitor

Op 20 juni jongstleden ondertekenden directeur Koen Breedveld van het Mulier Instituut en onderzoeker Willem de Boer van het Sports Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een samenwerkings-overeenkomst om te komen tot een Contributiemonitor. Vanuit het, door het Mulier Instituut gecoördineerde, onderzoeksprogramma ‘betaalbaarheid van sport’ is de wens ontstaan om meer inzicht te krijgen in de hoogte van sportcontributies en -toegangsprijzen in Nederland. Lees verder