Financiële aspecten van sport

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. In het licht van de economische crisis, achteruitgang in koopkracht, toenemende armoede en bezuinigingen van gemeenten op hun uitgaven voor het sportbeleid onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van enkele belangrijke financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden.

Actueel

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Lees verder

Meer dan helft verenigingen houdt contributie betaalbaar met financiële acties

Drie van de vijf verenigingen (59%) gebruikt de opbrengsten van extra financiële acties, zoals het organiseren van toernooien of loterijen om de contributie betaalbaar te houden. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van de Grote Clubactie heeft uitgevoerd naar de meerwaarde van financiële acties voor verenigingen/organisaties. Alle clubs bekend bij de Grote Clubactie zijn voor deelname aan dit onderzoek uitgenodigd. Lees verder

Mulier Instituut en HAN Sport en Bewegen starten Contributiemonitor

Op 20 juni jongstleden ondertekenden directeur Koen Breedveld van het Mulier Instituut en onderzoeker Willem de Boer van het Sports Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een samenwerkings-overeenkomst om te komen tot een Contributiemonitor. Vanuit het, door het Mulier Instituut gecoördineerde, onderzoeksprogramma ‘betaalbaarheid van sport’ is de wens ontstaan om meer inzicht te krijgen in de hoogte van sportcontributies en -toegangsprijzen in Nederland. Lees verder

Mulier Instituut en Stichting Waarborgfonds Sport bundelen kennis over financiën sportverenigingen

Het Mulier Instituut en Stichting Waarborgfonds Sport gaan de aankomende jaren samen optrekken om meer kennis te ontwikkelen over de financiële positie van sportverenigingen. Bezuinigingen bij burgers en bij overheden plaatsen sportverenigingen voor uitdagingen. Het is dan ook steeds meer van belang om wetenschappelijk verantwoorde en toegankelijke gegevens te verzamelen over het financiële reilen en zeilen van sportverenigingen. Lees verder