Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Wat kost sport in de B5?

auteur(s):
Romijn, D., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
27 p. fig. tab.
documenten:

Wat kost sport in de B5? : een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5)

samenvatting:

In 2011 vond een vergelijking van tarieven in de sport en gemeentelijke kosten van de sport in vier Brabantse steden plaats. De gepresenteerde resultaten beschreven Tilburg toen als een gemeente waar de relatief hoge tarieven bestonden voor sportaccommodaties, met name voor de binnensport. Mede op basis van de resultaten uit deze vergelijking is een traject van herziening en harmonisering van de tarieven ingezet. Het Mulier Instituut is gevraagd een nieuwe tussentijdse 'foto' te maken van de gemeentelijke tarieven en geldstromen in de sport. Bij bestudering van de diverse gemeentelijke beleidsdocumenten stellen de onderzoekers vast dat er voor diverse verenigingen, sporttakken of begrotingsregels uitzonderingen gemaakt zijn. De vergelijkingen dienen dus vooral als indicatief gelezen te worden. Ten behoeve van de leesbaarheid is zoveel mogelijk uitgegaan van de 'meest voorkomende' situatie. Daarbij valt onder andere te denken aan seizoenshuur en beheersmethoden. De tarief- en begrotingsvergelijkingen zijn volgens de methode uitgevoerd zoals destijds in de rapportage 'Een veld voor de helft: over sociale tarieven en subsidies' (Hoekman, Romijn en Rutten, 2011). De huidige tarief- en begrotingsvergelijking is tot stand gekomen met behulp van de ambtelijke apparaten van de deelnemende gemeenten (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg). Deze hebben de benodigde gegevens aangeleverd en de aannames geaccordeerd. De tarieven betreffen die van het huidige seizoen ('13-'14) en de jaarrekeningen zijn van kalenderjaar 2013.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-335
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl