Overheidsuitgaven sport

De Nederlandse breedtesport wordt door verschillende partijen gefinancierd. Deze financieringsstromen maakten we inzichtelijk in de Monitor financiële stromen in de breedtesport.

Gemeentelijke uitgaven aan sport

Samen met consumenten nemen overheden het grootste deel van de financiering van de breedtesport voor hun rekening. Van de overheden besteden met name gemeenten geld aan de sport. Ze investeren in de fijnmazige sportinfrastructuur die Nederland rijk is en dragen als exploitant of eigenaar van sportaccommodaties via niet-marktconforme huurtarieven bij aan het betaalbaar houden van de (verenigings)sport.

Jaarlijks gaat ongeveer 75 procent van de gemeentelijke sportuitgaven naar sportaccommodaties. Daarnaast investeren ze in sportbeleid en -activering, onder andere door (co)financiering van buurtsportcoaches en door subsidies te verstrekken voor sportstimulering.

Onderzoek naar gemeentelijke sportuitgaven

Deze belangrijke rol van gemeenten voor sport geeft aanleiding om de gemeentelijke sportuitgaven te onderzoeken. Zo houden we zicht op de ontwikkelingen in de sportuitgaven en de mogelijke implicaties voor de sportsector.

Het Mulier Instituut volgt sinds 2015 de ontwikkelingen in de gemeentelijke sportuitgaven op basis van Iv3-data van het CBS en rapporteert hier jaarlijks over in de Monitor sportuitgaven gemeenten. De recentste rapportage van de Monitor sportuitgaven gemeenten verscheen in december 2023.

Daarnaast bevragen we sportambtenaren via het panel van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) over de gevolgen van landelijke ontwikkelingen, zoals de coronacrisis en energiecrisis, voor de financiering van lokaal sportbeleid.

 

 

Uitgelicht

Wat besteden gemeenten aan sport?

In 2022 gaven Nederlandse gemeenten in totaal 1,7 miljard euro uit aan sport en ontvingen ze 537 miljoen euro aan inkomsten. De netto-uitgaven aan sport waren dus bijna 1,2 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Hierover is meer te lezen in de Monitor sportuitgaven gemeenten 2022 .

Uitgelicht

Financiële gevolgen corona voor sportbeleid

In 2020 en 2021 hebben maar heel weinig gemeenten bezuinigd op sport. Ook in 2022 verwacht slechts een enkele gemeente hierop te bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportambtenaren. Hierover is meer te lezen in het rapport 'Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid'.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?