Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor financiële stromen in de breedtesport 2020

auteur(s):
Eldert, P. van, Beekman, T.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
32 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor financiële stromen in de breedtesport 2020

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft de financiële stromen in de Nederlandse breedtesport in 2020 in kaart gebracht in de eerste editie van de Monitor financiële stromen in de breedtesport. Hiermee bouwt dit onderzoek voort op de basis die KPMG in het Brancherapport Sport heeft gelegd. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Financiële stromen zichtbaar in stromenmodellen
In de monitor gebruiken de auteurs - onderzoekers bij het Mulier Instituut - stromenmodellen. Deze laten zien wat de belangrijkste financiële stromen in de breedtesport zijn en tussen welke partijen die lopen. Daarbij maken zij onderscheid tussen verschillende typen partijen:

  • overheden (ministerie van VWS en gemeenten);
  • partijen binnen de ondersteuningsstructuur (NOC*NSF, sportbonden, fondsen en stichtingen);
  • sportaanbieders (sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders).

Breedtesport vooral gefinancierd door consumenten en overheden
De breedtesport wordt vanuit verschillende hoeken gefinancierd. Consumenten en overheden nemen het grootste deel voor hun rekening. De bijdrage van de consumenten bestaat met name uit contributies en abonnementen en gaat voor een groot deel naar sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders. Onder de overheden ligt een grote rol bij gemeenten met de gemeentelijke uitgaven aan sport en aan sport en bewegen in de openbare ruimte.

Toekomstige monitoring
Deze eerste editie van de Monitor financiële stromen in de breedtesport is een nulmeting. In de volgende edities actualiseren de onderzoekers de stromenmodellen met nieuwe cijfers en vergelijken zij deze met de modellen uit de eerdere edities. Zo volgen zij de ontwikkelingen in de financiële stromen in de breedtesport en kunnen er mogelijke verschuivingen in de financiering van de sport waargenomen worden. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-853
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl