Veilig Sport Klimaat

Met het doel om iedereen met plezier te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Het Mulier Instituut monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet. In het verleden rapporteerde het MI onder andere over de voortgang van het programma Sportiviteit en Respect (SRR) en Masterplan Arbitrage. Op dit moment onderzoekt het MI het sportklimaat in Nederland in de jaarlijkse VSK Monitor (2013 – 2018) die het huidige beleidsprogramma Naar een Veiliger Sportklimaat volgt. De ontwikkelingen op dit thema zullen ook voorbij 2018 door het MI nauwlettend worden gevolgd.

Actueel

VSK Monitor 2016: op weg naar borging

Het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is in zijn vijfde jaar volop in beweging. In 2016 nam de aandacht voor het sociale klimaat op en rond de velden verder toe en daarnaast nam het aantal afgenomen interventies toe. Clubs herkennen vaker de noodzaak om zelf iets te doen en ondernemen meer om het sociale klimaat te bevorderen. Tegelijkertijd wordt, net als bij eerdere metingen, weinig invloed vanuit de ondernomen activiteiten op de veiligheid ervaren. Alleen in het voetbal is te zien dat het aantal zwaardere excessen ook dit seizoen verder daalde. Lees verder

SportklimaatApp biedt toegankelijke en rijke data

Met de SportklimaatApp heeft het Mulier Instituut een instrument in handen waarmee op eenvoudige wijze, ‘real-time’, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. De resultaten van de eerste afgeronde testfase van de SportklimaatApp zijn veelbelovend. Lees verder

VSK Monitor 2015: aandacht voor veiligheid sportklimaat gegroeid

Het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) heeft een impuls betekend voor bonden, verenigingsbestuurders en arbiters om met dit thema aan de slag te gaan en heeft gemaakt dat in de sport meer aandacht is gekomen voor het sociale klimaat. Het aantal excessen in het amateurvoetbal is gedaald. Sporters lijken zich iets veiliger te zijn gaan voelen op en rond het veld. ‘VSK’ laten doordringen in de haarvaten van de sport vraagt echter om een lange adem. Om die reden wordt geadviseerd dat de sport in het thema blijft investeren.  Belangrijke vraag daarbij is om de scope van het programma te bepalen. Lees verder

VSK Monitor naar Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van VWS monitort het Mulier Instituut de voortgang van het Actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). Minister Schippers heeft een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van het Actieplan gestuurd. Het rapport is een bijlage bij de brief. Vastgesteld kan worden dat het VSK-programma behoorlijk in ontwikkeling is. Het aantal maatregelen, productafname, betrokkenheid en bereik groeien. Lees verder

 

Lopend onderzoek Mulier Instituut