Veilig Sport Klimaat

Met het doel om iedereen met plezier te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Het Mulier Instituut monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet. In het verleden rapporteerde het MI onder andere over de voortgang van het programma Sportiviteit en Respect (SRR) en Masterplan Arbitrage. Op dit moment onderzoekt het MI het sportklimaat in Nederland in de jaarlijkse VSK Monitor (2013 – 2018) die het huidige beleidsprogramma Naar een Veiliger Sportklimaat volgt. De ontwikkelingen op dit thema zullen ook voorbij 2018 door het MI nauwlettend worden gevolgd.

Actueel

Minder wangedrag in de Nederlandse sport

In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij (184 in seizoen 16/17; 305 in 15/16) en ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). De Nederlandse bevolking voelt zich over het algemeen veilig in de amateursport (95%). Lees verder

VSK Monitor 2016: op weg naar borging

Het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is in zijn vijfde jaar volop in beweging. In 2016 nam de aandacht voor het sociale klimaat op en rond de velden verder toe en daarnaast nam het aantal afgenomen interventies toe. Clubs herkennen vaker de noodzaak om zelf iets te doen en ondernemen meer om het sociale klimaat te bevorderen. Tegelijkertijd wordt, net als bij eerdere metingen, weinig invloed vanuit de ondernomen activiteiten op de veiligheid ervaren. Alleen in het voetbal is te zien dat het aantal zwaardere excessen ook dit seizoen verder daalde. Lees verder

SportklimaatApp biedt toegankelijke en rijke data

Met de SportklimaatApp heeft het Mulier Instituut een instrument in handen waarmee op eenvoudige wijze, ‘real-time’, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. De resultaten van de eerste afgeronde testfase van de SportklimaatApp zijn veelbelovend. Lees verder

 

Lopend onderzoek Mulier Instituut