Gemeentelijke Sportmatches Gehandicapten

Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend lokaal regionaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook de gehandicaptensport raken, waaronder de Wmo. Om gemeenten te ondersteunen met de juiste kennis hebben het Mulier Instituut en de toenmalige Stichting Onbeperkt Sportief “de gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport” ontwikkeld. Met deze tool kan de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per gemeente (en wijk) in kaart worden gebracht. Deze wordt vervolgens afgezet tegen het aanbod voor sporters met een handicap. Met behulp van deze match kan de betreffende gemeente geadviseerd worden welke verbeteringen of interventies op het gebied van gehandicaptensport mogelijk zijn.

Om na te gaan wat de waarde van het model in de praktijk was, is eerst een pilot uitgevoerd in een grote en in een kleine gemeente, namelijk Utrecht en Montfoort. Na afronding van de pilotfase zijn ook in de gemeente Amsterdam en in de regio’s Amstel- en Meerlanden en Zuid-Kennemerland sportmatches uitgevoerd.

Methode

Afhankelijk van onder andere de informatie waarover gemeenten zelf beschikken, wordt een rapportage opgesteld met de volgende onderdelen:

  1. Een schatting van het aantal mensen dat een matige of ernstige lichamelijke handicap heeft, berekend op basis van landelijk bevolkingsonderzoek;
  2. Een overzicht van de vindplaatsen van mensen met een handicap in een gemeente;
  3. Een overzicht van het gemeentelijke sportaanbod voor mensen met een handicap;
  4. Een analyse van de (mis)match, waar lijken (de potentiële) vraag en aanbod elkaar wel en niet te raken;
  5. Aanbevelingen ten aanzien van interventies die de gemeente kan toepassen om de sportdeelname van mensen met een handicap te bevorderen.

De informatie wordt in kaart gebracht in de vorm van tabellen (aantallen) en kaarten (geografische informatie).

Meer lezen

De resultaten van de pilot in de gemeente Utrecht zijn gepresenteerd tijdens het Symposium Hart voor Sport (pdf), dat de gemeente Utrecht op 24 juni 2013 organiseerde. Klik hier voor de powerpointpresentatie en hier voor de achterliggende rapportage (september 2013) (pdf).

De resultaten van de pilot in de gemeente Montfoort zijn op 22 april 2014 gepresenteerd tijdens een vergadering van de Regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen in de gemeente Montfoort. Klik hier voor de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort (april 2014) (pdf).

Klik hier voor de rapportage Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam (2015) (pdf).

Klik hier voor de rapportage Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden (2015) (pdf).

Klik hier voor de rapportage Regionale Sportmatch Zuid-Kennemerland (2015) (pdf).

Kijk ook op de website van Stichting Onbeperkt Sportief.