Nationaal sportonderzoek

Het Nationaal Sportonderzoek (NSO) is een initiatief van het Mulier Instituut. Het veldwerk van alle genoemde onderzoeken wordt uitgevoerd door landelijke onderzoeksbureaus.

Bij een steekproef van de Nederlandse bevolking wordt een vragenlijst uitgezet over diverse sportgerelateerde onderwerpen. 

Opdrachtgevers kunnen in het Nationaal Sportonderzoek een eigen vragenblok laten meelopen. Neem voor de mogelijkheden contact op met Remko van den Dool.

Publicaties

Liefde door de sport

De sport speelt nog steeds een grote rol in de liefde. Niet alleen Olympische gouden medaillewinnaars Ireen Wüst en Sven Kramer vonden hun liefde in de sport, ook één op de zeven Nederlanders heeft weleens een serieuze relatie of affaire gehad via de sport. Lees meer in het factsheet Liefde door de sport.

EK vrouwenvoetbal

Het EK vrouwenvoetbal 2017 verliep voor Nederland succesvol: de vrouwen werden onder leiding van coach Sarina Wiegman Europees kampioen. 60 procent van de bevolking heeft het EK gevolgd. Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen het EK volgden. Verder blijkt de inhuldiging op 6 augustus in Utrecht het best bekeken programma van 2017 te zijn geweest. Lees meer in het factsheet EK vrouwenvoetbal, belangstelling en betekenis.

Gemeentelijke uitgaven aan sport

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de besteding van de financiële middelen voor sport. Vinden de Nederlanders dat de gemeenten het beschikbare geld goed besteden? Het beheer van sportaccommodaties en het stimuleren van sportbeoefening zijn voor burgers belangrijke gemeentelijke taken. De bevolking ziet graag investeringen in sport- en beweegbeleid, vooral voor schoolzwemmen en sportbeleid voor jeugd, ouderen en gehandicapten en ten behoeve van lagere tarieven voor sportaccommodaties. Lees meer in het factsheet sport en gemeenteraadsverkiezingen 2018.