Nationaal sportonderzoek

Het Nationaal Sportonderzoek (NSO) is een initiatief van het Mulier Instituut. Het veldwerk van alle genoemde onderzoeken wordt uitgevoerd door landelijke onderzoeksbureaus.

Bij een steekproef van de Nederlandse bevolking wordt een vragenlijst uitgezet over diverse sportgerelateerde onderwerpen.

Opdrachtgevers kunnen in het Nationaal Sportonderzoek een eigen vragenblok laten meelopen. Neem voor de mogelijkheden contact op met Remko van den Dool.

De NSO data deponeert het Mulier Instituut na afloop van het onderzoek bij Dans.KNAW. Op deze website zijn ook alle vragenlijsten te vinden. Klik hier voor deze data en de vragenlijsten.