Vitaliteitsindex

Vitaliteitsindex

Maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben voor een veranderde rol voor sportverenigingen gezorgd. De vitaliteit van sportverenigingen is hiermee in het middelpunt van de belangstelling gekomen. Het Mulier Instituut heeft een vitaliteitsindex ontwikkeld waarmee snel een beeld kan worden gekregen van de organisatiekracht en de maatschappelijke functie van verenigingen. De index vertelt of een vereniging nu en in de toekomst goed in staat is om zijn sport(en) aan zijn leden aan te bieden, brengt inzicht in hoe de samenwerking met andere (niet) sportorganisaties verloopt, en meet hoe het op de sportvereniging is gesteld met duurzaamheid, gezondheid en normen en waarden. 

Recent onderzoek

De vitaliteitsindex is de afgelopen jaren onder andere ingezet bij:

De laatste cijfers van de landelijke Verenigingsmonitor vindt u in de rapportage Verenigingsmonitor, Jaarbericht 2016 (2017).

Op zoek naar actueel nieuws, lopend onderzoek en recente publicaties? Bekijk het themadossier Sportverenigingen- en bonden.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over hoe onderzoek uw beleid kan sterken en wat het Mulier Instituut daarin voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Janine van Kalmthout.

Contactpersoon Janine