Monitoring Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen

Inclusief sporten en bewegen is een van de vijf centrale thema’s in het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Binnen het deelakkoord inclusief sporten en bewegen gaat het erom dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht of etnische achtergrond met plezier kan meedoen, zich welkom voelt en niet uitgesloten wordt. Naast de drie hoofdpartners – het ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten – zijn de volgende zes partners betrokken bij de uitvoering van het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen:  Sportkracht 12, MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, John Blankenstein Foundation, Ouderenfonds, Stichting Life Goals, Uniek Sporten en Jeugdzorg Nederland.

Het Mulier Instituut heeft een rol in het monitoren en evalueren van de strategische doelstellingen binnen dit deelakkoord:
1. Inclusief sporten en bewegen wordt als vanzelfsprekend ervaren (= bewustwording) bij (potentiële) sporters, sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten en overheden en andere betrokken organisaties.
2. Inclusief sporten en bewegen borgen in de regionale en/of lokale akkoorden.
3. Het wegnemen van belemmeringen. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de sport bevorderd, waarbij het gaat om sociale, praktische, financiële toegankelijkheid en vindbaarheid van regelingen.

Indicatoren die het Mulier Instituut grotendeels zal monitoren via bestaande (panel)metingen onder het verenigingspanel (MI); steekproeven fitnesscentra en zwembaden (MI); de bondenmonitor (NN); het gemeentepanel (VSG); panel sport- en cultuurcoaches en werkgeverspanel sport- en cultuurcoaches (Mulier Instituut):

 • Sociale diversiteit (naar gender, leeftijd, etnische achtergrond) in kaderfuncties in de sport
  1) sportverenigingen (bestuur/trainers)
  2) bonden (bestuur, management, trainers)
  3) opleidingen (studenten, personeel)
 • Agendering
  1) Benoemen van ‘inclusief sporten en bewegen’ en/of ‘sociale diversiteit’, dan wel specifieke sociale statusposities/doelgroepen in lokale/regionale akkoorden
  2) aanwezigheid van beleid hierop bij gemeenten, verenigingen en sportbonden en overige sportaanbieders (fitness centra zwembaden, maneges)
  3) analyse welke thema’s binnen inclusief sporten en bewegen worden benoemd.
 • Verleiden en begeleiden van potentiële sporters naar passend aanbod
  1) aandeel buurtsportcoaches dat zich inzet voor inclusief sporten en bewegen
  2) aandeel gemeenten dat buurtsportcoaches inzet voor deze groepen (welke doelgroepen, hoeveel mensen, hoe borging activiteiten?)
  3) in welke mate begeleiden buurtsportcoaches patiënten vanuit GLI naar regulier sportaanbod.

Daarnaast zal verdiepend ondersteunend onderzoek plaatsvinden naar de werking van voorgestelde maatregelen om inclusief sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.