Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
28 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020

samenvatting:

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een verenigingsonderzoek uitgevoerd. De doelstelling is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente, om op lange termijn een duurzaam beleid ten aanzien van sportverenigingen te kunnen voeren.

Met de verenigingsmonitor wordt inzichtelijk gemaakt hoe sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het lokale sportbeleid in Haarlemmermeer. Het geeft de gemeente inzicht in het functioneren van de sportverenigingen, welke maatschappelijke rol zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen voor hun toekomstbestendigheid.

De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met landelijke cijfers, zodat de situatie van de verenigingen in de gemeente Haarlemmermeer kan worden afgezet tegen landelijke ontwikkelingen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-703
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl