Verenigingsmonitor


Verenigingsmonitor

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie. In de verenigingsmonitor wordt aandacht besteed aan het beleid dat verenigingen voeren en de problematiek waarmee zij zich geconfronteerd zien. Ook het sportaanbod, de samenstelling van het kader en de financiën van sportverenigingen zijn onderwerpen binnen de verenigingsmonitor.


Recent onderzoek

De verenigingsmonitor is de afgelopen jaren onder andere ingezet in

De laatste cijfers van de landelijke Verenigingsmonitor vindt u in de rapportage Verenigingsmonitor, Jaarbericht 2016 (2017).

Op zoek naar actueel nieuws, lopend onderzoek en recente publicaties? Bekijk het themadossier Sportverenigingen- en bonden.


Contactpersoon

Wilt u meer informatie over hoe onderzoek uw beleid kan sterken en wat het Mulier Instituut daarin voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Janine van Kalmthout.

Contactpersoon Janine