Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Gómez Berns, A., Cremers, R., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
22 p. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor: jaarbericht 2021

samenvatting:

Net als in 2020 hadden sportverenigingen in 2021 te maken met beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en werden de gevolgen van deze beperkingen steeds merkbaarder. De organisatiekracht van de clubs werd aardig op de proef gesteld.

De Verenigingsmonitor stond in 2021 in het teken van het monitoren van de gevolgen van de coronacrisis voor de sportverenigingen in Nederland. Niet alleen werd gekeken naar de financiële gevolgen voor de sportverenigingen, ook de invloed van de beperkende maatregelen op de ontwikkeling van het ledenbestand, het aantal vrijwilligers en het sportaanbod kwam aan bod.

In totaal zijn in 2021 vier metingen uitgevoerd bij het MI Verenigingspanel. De gevolgen van de coronacrisis zijn in 2021 tweemaal gepeild (in april en september). In het MI Verenigingspanel zitten meer dan 2.200 sportverenigingen, die model staan voor de ruim 26.000 sportverenigingen in Nederland (CBS statline Sportclubs, 2020).

In deze rapportage worden per onderwerp kort de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Onderzoeksonderwerpen voor de sportverenigingen zijn:

  • de vitaliteit van de sportverenigingen;
  • de open club-gedachte;
  • de bestuurssamenstelling;
  • de gevolgen van de coronacrisis;
  • grensoverschrijdend gedrag en diversiteit;
  • discriminatie;
  • investeringen in (duurzame) sportvoorzieningen en
  • de buurtsportcoach op de sportvereniging.

De gegevens uit de (landelijke) Verenigingsmonitor worden vaak gebruikt als referentiedata of benchmark in lokaal en regionaal onderzoek of voor andere onderzoeken in de sport. Per onderwerp wordt weergegeven in welke publicaties gegevens uit de Verenigingsmonitor uitgebreider staan beschreven.

Het Verenigingsmonitor Jaarbericht 2021 is de zesde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt met kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-928
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl