Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
29 p. bijl.
documenten:

Verenigingsmonitor: jaarbericht 2017

samenvatting:

Het Jaarbericht 2017 is een tweede rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

De volgende onderwerpen kwamen in 2017 in de Verenigingsmonitor aan bod: duurzaamheidsmaat-regelen, de gezonde kantine, zorgvoorzieningen binnen de vereniging, financiën, Veilig Sportklimaat, investering in sport- en beweegaanbod, accommodaties en het verenigingsbestuur. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks of tweejaarlijks in de Verenigingsmonitor terug, zoals Veilig Sportklimaat en het verenigingsbestuur. Naast deze terugkerende onderwerpen, worden per meting ook vragen toegevoegd die bij actuele ontwikkelingen in de sport en de veranderende informatiebehoefte van beleidsmakers aansluiten. Daarom is in 2017 aandacht besteed aan Sport en Bewegen in de Buurt en sportaccommodaties.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl