Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Ginneken, Z.J.M.S. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
30 p. bijl.
documenten:

Verenigingsmonitor: jaarbericht 2016

samenvatting:

Deze rapportage beschrijft de stand van zaken bij de sportverenigingen in 2016. Het Jaarbericht 2016 is de eerste in een reeks van Jaarberichten waarin jaarlijks de belangrijkste uitkomsten uit de Verenigingsmonitor gepresenteerd worden. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven. Een kwart van de Nederlandse sportverenigingen is vitaal. Deze verenigingen hebben hun eigen organisatie op orde, zorgen voor regulier sportaanbod en vervullen daarnaast een bredere maatschappelijke functie. Deze verenigingen zijn de natuurlijke samenwerkingspartners in de sport voor gemeenten en andere maatschappelijke partijen die in het sociaal domein actief zijn. Het segment krachtige verenigingen is het grootst (44%). Deze verenigingen zijn prima in staat om hun sportaanbod voor nu en in de toekomst te organiseren, maar zijn niet of nauwelijks breder maatschappelijk georiënteerd. Bij dit segment liggen kansen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en daarmee de vitaliteit van deze verenigingen te versterken.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-465
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl