Topsportklimaatmeting

5-meting Topsportklimaat

In opdracht van NOC*NSF en met ondersteuning van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht (USBO) momenteel de 5-meting van het  topsportklimaat in Nederland uit. Met dit onderzoek wordt de Nederlandse topsport in kaart gebracht en worden resultaten gebruikt voor eventuele beleidsaanpassingen om het topsportklimaat in Nederland te verbeteren. Online vragenlijsten worden uitgezet onder vijf deelpopulaties:

– Talenten verbonden aan door NOC*NSF ondersteunde talentprogramma’s;
– Topsporters met A-, B- of HP-status);
– Topcoaches;
– Technisch directeuren;
– Nederlandse bevolking (15+)
– Voormalig status-topsporters (zowel oud-topsporters als nog actieve topsporters van wie status beëindigd in afgelopen 2 jaar)

Eerdere topsportklimaatmetingen vonden plaats in 1998 (0-meting), 2002 (1-meting), 2007/2008 (2-meting), 2010/2011 (3-meting) en 2015 (4-meting). Zie hier voor uitkomsten van de 4-meting.