Topsportklimaatmeting

Topsportklimaatmeting 2019: waardering topsportklimaat verder gestegen

De waardering voor het topsportklimaat in Nederland onder topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de topsportklimaatmeting 2019, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. In dit onderzoek monitoren en evalueren we ontwikkelingen in de Nederlandse topsport. Het is voor de zesde keer uitgevoerd, na eerdere metingen in 1998, 2002, 2007/2008, 2010/2011 en 2015.

De resultaten worden gebruikt voor eventuele beleidsaanpassingen om het topsportklimaat in Nederland verder te verbeteren. Naast veel positieve uitkomsten laten de resultaten ook diverse uitdagingen zien, zoals de positie en het carrièreperspectief van coaches, de spanningen tussen enerzijds de toenemende tijdsinvestering en ervaren prestatiedruk voor talenten en topsporters en anderzijds hun bredere maatschappelijke ontwikkeling (combinatie met onderwijs/werk), en de door veel topsporters ervaren geringe publieke erkenning.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten is beschikbaar in de vorm van een infographic en via deze interactieve website.

Lees ook het persbericht van NOC*NSF.