Topsport en corona

Monitor Sport en Corona

Het Mulier Instituut heeft sinds het begin van de coronacrisis drie keer een Monitor Sport en Corona gepubliceerd. Begin juli 2020 is de eerste monitor Sport en corona verschenen, eind november 2020 de tweede monitor Sport en corona en juni 2021 de derde monitor Sport en corona. In deze monitor worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag en de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Hierbij wordt ook specifiek naar de topsportsector gekeken.

Lees meer over de Monitor Sport en Corona.

Corona en sporttalenten

Een specifieke groep sporters die geraakt werd (en wordt) door de coronamaatregelen zijn de sporttalenten. Deze groep (doorgaans) jonge sporters heeft in de zomer van 2020 aan nagenoeg geen enkele (internationale) wedstrijd mee kunnen doen. Daarnaast moesten veel sporttalenten die een binnensport beoefenen en niet trainen op een TeamNL-centrum, voor een lange periode noodgedwongen uitwijken naar een trainingsaccommodatie in de buitenlucht.

In hoeverre de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen invloed hebben op sporttalenten lijkt afhankelijk te zijn van allerlei factoren. Hierbij valt te denken aan de trainings- en wedstrijdmogelijkheden per sport, de manier waarop talenten begeleid worden en de mate waarin zij gemotiveerd kunnen blijven.

Het afhaken van (potentiële) talenten op jonge leeftijd kan zorgen voor problemen op lange termijn. Om een beter beeld te krijgen van een eventueel verhoogd risico op het ‘verliezen’ van talent onderzoekt het Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF op welke manier de coronamaatregelen invloed hebben (gehad) op de carrières van de huidige sporttalenten in Nederland en hoe deze groep hierin ondersteund kan worden.