Transitie naar een volgende carrière

Transitie naar een volgende carrière

In opdracht van het Ministerie van VWS verricht het Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF de monitoring van het project ‘Transitie naar een volgende carrière’.

De centrale vraagstelling is: wat zijn ervaren problemen bij de transitie naar een volgende carrière onder (oud-)topsporters en in hoeverre leidt het gestarte transitieprogramma teamNL@work tot een betere voorbereiding op en minder problemen bij de transitie naar een volgende carrière?

Op verschillende meetmomenten worden via online vragenlijsten onder topsporters met een status (A, selectie, HP), voormalig statustopsporters en topcoaches gegevens verzameld. Waar mogelijk worden tevens vergelijkingen gemaakt met eerdere bevragingen van oud-topsporters binnen de topsportklimaatmetingen.